Wednesday, April 10, 2013

CK เกือบแตะ SMA91D (-49%) ยังมีโอกาสไป SMA119D (-62%)


     แม้จะดีดขึ้นในวันนี้ (10 เม.ย. 2013 ครบ 3 ปี วันเสียงปืนแตก) แต่แท่งเทียนเขียวทางขวาสุดก็ได้แหย่เท้าเข้าใกล้เส้น SMA91D สีแสด ใกล้ระดับการปรับฐาน -49% ของการแรลลี่ครั้งล่าสุด เส้น SMA119D สีแดง กำลังมุ่งหน้าไประดับการปรับฐาน -62% แถว ๆ 17.45 บาท เส้น SMA14D สีเหลือง ได้งุ้มหัวลงแล้ว และกำลังกลายเป็นแนวกั้นที่กดหัวราคาหุ้นลงมา ตามภาพนี้ ยังมีโอกาสลงมาแตะเส้น SMA119D สีแดงก่อนจะเด้งไปทดสอบเส้น SMA14D สีเหลือง ต่อไปครับ


Short URL =  http://bit.ly/ZheIQ9

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"