Wednesday, April 3, 2013

CK ตกจากเส้นลวด SMA42D ตาข่าย safety net SMA77D จะช่วยชีวิตไว้ได้ไหม ?

     หลังหลุดออกจากเป้าล็อค เส้น SMA14D ราคาหุ้น CK ลงมาแสดงกายกรรมไต่ลวดที่เส้น SMA42D อยู่ประมาณ 1 สัปดาห์ แล้วจึงตกลงไปอีกในวันนี้ (3 เม.ย. 2013) ในภาพข้างล่าง มีตาข่าย safety net SMA77D รองรับอยู่ที่ 20.90 บาทเส้นนี้จะเอาอยู่ไหม ติดตามต่อไปครับหาก SMA77D เอาไม่อยู่เราจะดูอะไรได้อีก ? ก็ลองดู [ ระดับ fibonacci ที่ต่ำกว่า SMA77D ] ประกอบการพิจารณาครับ

Short URL =  http://bit.ly/10ytbaH

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"