Friday, April 26, 2013

SALEE ไม่ได้ปิดต่ำกว่า เส้นนำวิถี SMA14D และไม่ได้ชนเป้าในวันที่ 26 เม.ย. 2013

     วันนี้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นในระบบติดตามจรวด SALEE22042103 ซึ่งถูกปล่อยออกจากฐานเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2013 ที่ราคา ATO 14.10 บาท โดยใช้ SMA14D เป็นเส้นนำวิถี เนื่องจาก SALEE มีการจ่ายปันผลเป็นหุ้น 5:1 โดยขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 25 เม.ย. 2013 จึงจำเป็นต้องปรับราคาต่อหุ้นของวันที่ 24 เม.ย. 2013 ย้อนหลังขึ้นไปทั้งหมด แต่เนื่องจากบริการ BigCharts.com ไม่ได้ปรับราคาหุ้นในกราฟโดยอัตโนมัติ ผลจึงออกมาดังรูปข้างล่าง คือทำให้เข้าใจผิดว่า จรวด SALEE22042013 ได้บินลงต่ำกว่า เส้นนำวิถีแล้ว แม้แต่ข้อมูลราคาย้อนหลังในเว็บไซต์ Settrade.com เองก็ไม่มีการปรับราคาจนกว่าจะถึงการซื้อขายในช่วงบ่ายวันที่ 26 เม.ย. 2013 ดังนั้นหากจรวดลำใดบินต่ำกว่าเส้นนำวิถี ควรตรวจสอบว่ามีการปันผลเป็นหุ้นซึ่งต้องมีการปรับราคาในกราฟก่อนตัดสินใจพุ่งชนเป้าตามระบบที่ตั้งเอาไว้หรือไม่ การปรับราคาจากการปันผลเป็นหุ้นทำได้ดังนี้ ปันผล 5 หุ้นเดิม ได้ 1 หุ้นใหม่ ดังนั้น 1 หุ้นเดิม ได้ 0.2 หุ้นใหม่ จำนวนหุ้น ณ วัน XD จึงเป็น 1.2 เท่าของจำนวนหุ้นเดิม ราคาต่อหุ้นก่อนวัน XD ต้องถูกปรับเป็น ราคาใหม่ = ราคาเดิม/1.2 เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ต่าง ๆ ต้องคำนวณใหม่หมดครับ
     ต่อมาในช่วงบ่ายของวันที่ 26 เม.ย. 2013 ผมใช้บริการวาดกราฟ Z Liberty Chart ที่โบรกเกอร์ (KTZMICO) นำมาให้บริการ ปรากฎว่ามีการปรับราคาให้แล้ว (ดูในช่วงเช้ายังไม่ได้ปรับ) สุดท้ายพบว่า จรวด SALEE22042013 ยังไม่ได้ชนเป้าแต่อย่างใด และยังคงลอยลำเหนือเส้นนำวิถีได้แบบสบาย ๆ วันนี้ได้ความรู้และข้อควรระวังสำหรับระบบล็อคเป้าเพิ่มเติมขึ้นมาอีกครับ


Short URL = http://bit.ly/11XnVOl

==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"