Tuesday, April 23, 2013

ระบบล็อคเป้า SMA21D สำหรับหุ้น SINGER

     ในโพสต์นี้ ผมยกตัวอย่างระบบซื้อขายหุ้นแบบล็อคเป้า สำหรับหุ้น SINGER โดยใช้ SMA21D เป็นเส้นนำวิถี ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

ภารกิจ SINGER13062012
- หุ้นอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น
- ราคาหุ้นเด้งจาก SMA21D เส้นสีเหลือง ขึ้นไปอย่างชัดเจน, กลางคืนสั่งยิงแบบ ATO
- วันที่ 13 มิ.ย. 2012 เช้าเปิดตลาด ซื้อได้ที่ 10.40 บาท
- ให้เงินทำงานไปจนกว่าราคาหุ้นจะปิดต่ำกว่า SMA21D
- ราคาหุ้นปิดต่ำกว่า SMA21D เส้นสีเหลือง, กลางคืนสั่งยิงแบบ ATO
- วันที่ 12 ต.ค. 2012 เช้าเปิดตลาดขายได้ที่ 17.10 บาท
- ผลตอบแทนของภารกิจนี้ 17.10/10.40 = 64.42% ถือหุ้นอยู่ 121 วัน
- คิดเป็นผลตอบแทนเท่าดอกเบี้ยทบต้น 348.19%


ภารกิจ SINGER21122012
- หุ้นอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น
- ราคาหุ้นเด้งจาก SMA21D เส้นสีเหลือง ขึ้นไปอย่างชัดเจน, กลางคืนสั่งยิงแบบ ATO
- วันที่ 21 ธ.ค. 2012 เช้าเปิดตลาด ซื้อได้ที่ 18.10 บาท
- ให้เงินทำงานไปจนกว่าราคาหุ้นจะปิดต่ำกว่า SMA21D
- ราคาหุ้นปิดต่ำกว่า SMA21D เส้นสีเหลือง, กลางคืนสั่งยิงแบบ ATO
- วันที่ 21 มี.ค. 2013 เช้าเปิดตลาดขายได้ที่ 23.80 บาท
- ผลตอบแทนของภารกิจนี้ 23.80/18.10 = 31.49% ถือหุ้นอยู่ 90 วัน
- คิดเป็นผลตอบแทนเท่าดอกเบี้ยทบต้น 203.53%

Short URL =  http://bit.ly/15EoPGu

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"