Tuesday, November 6, 2012

ติดตามเงินลงทุนของต่างชาติ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2012


     สิ้นวันที่ 6 พฤศจิกายน 2012 ผมกรอกปริมาณการซื้อขายสุทธิของนักลงทุนต่างประเทศในฐานข้อมูลแล้ววาดกราฟเทียบกับดัชนี SET ได้ดังภาพข้างล่าง การวาดช่องแนวโน้มดัชนี SET ในวันนี้ผมเห็นมุมมองที่ต่างออกไปเล็กน้อย คือแทนที่จะลากเส้นสีแดงผ่านจุดต่ำสุด ผมลองเริ่มจากลากเส้นสีแดงเชื่อมจุดสูงสุด แล้วลากเส้นขนานอีกสามเส้น ได้เป็นช่องแนวโน้มขาขึ้นซ้อนกันเป็นช่องในและช่องนอก ในมุมมองนี้อธิบายได้ว่าดัชนี SET ใช้เวลาส่วนใหญ่ในช่่วง 5 เดือนมานี้ เคลื่อนไหวอยู่ภายในช่องด้านใน จากมุมมองนี้ดูเหมือนว่า ดัชนีได้ผ่านจุดต่ำสุดระยะสั้นไปแล้วครับ สำหรับเส้นกราฟปริมาณเงินลงทุนของต่างชาติสีน้ำเงิน ที่ได้ตกลงมาสร้างจุดต่ำสุดใหม่สองครั้งในเดือนที่ผ่านมา ได้เด้งกลับขึ้นไปเล็กน้อยในช่วงสามวันมานี้ จากภาพภายในวงกลมสีฟ้า ยังไม่ชัดเจนว่าต่างชาติจะเทขายต่อหรือจะซื้อกลับไป หากมีการซื้อกลับจนเส้นกราฟสีน้ำเงินผ่านเส้นตรงเฉียงลงเส้นขวาออกไปได้ ก็เป็นการกลับทิศยืนยันการกลับเข้าซื้อของฝรั่ง รอดูกันต่อไปหลังทราบผลการเลือกตั้ง USA ครับ


URL = http://goo.gl/BHFuC

===================================================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าปัจจุบันของ (เงินสด + กำไรของผู้ถือหุ้นและเงินปันผลระหว่างถือหุ้น 10 ปี + เงินรับเมื่อขายกิจการทั้งหมด)

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

 facebook.com/truestockvalue
 twitter.com/thstockinvest
 gplus.to/chamlaehoon
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"