Tuesday, November 6, 2012

หุ้น JAS สร้างช่องแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจนขึ้น


     วันที่ 5 พ.ย. 2012 หุ้น JAS ปรับตัวขึ้นทำนิวไฮได้สูงกว่าเดิมอีกนิดหน่อย ผมเอากราฟรายวันมาวาดช่องแนวโน้มราคาได้ดังภาพข้างล่างครับ ผมแบ่งช่องแนวโน้มราคาออกเป็นสองย่อย จะเห็นได้ว่า ราคาสูงสุดของวันนี้ที่ 5.15 บาท ช่วยสร้างนิยามของช่องแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจนขึ้น เนื่องจากเส้นขอบบนของช่องแนวโน้มขาขึ้นที่ลากผ่านจุดนี้ยังถอยหลังไปลากผ่านจุดสูงสุดของเดือนกันยายน 2011 อีกด้วย นอกจากนี้เส้นกึ่งกลางของช่องแนวโน้มใหญ่ก็ลากผ่านจุดสูงสุดเมื่อเดือนมีนาคมและกันยายน 2012 อีกด้วย จากภาพนี้ พบว่า หุ้น JAS ใช้เวลาส่วนใหญ่ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาไต่ระดับราคาไปตามช่องแนวโน้มราคาย่อยช่องล่าง และเพิ่งเข้ามาอยู่ในช่องย่อยบนในช่วง 1 เดือนมานี้เอง จากนี้ไป หากราคาหุ้น JAS ปรับขึ้นไปปิดเหนือ 5.20 บาทขึ้นไป จะเป็นการวิ่งออกนอกช่องแนวโน้มด้านบน ซึ่งยังมองไม่เห็นแนวต้าน แต่หากปรับตัวลง จะเกิดรูปกราฟ double top ความสูง 0.5 บาท อย่างชัดเจน ทำให้มีโอกาสไปที่ 4.00 บาทมีสูงขึ้น จะสังเกตว่า ระดับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 75 วัน หรือ SMA75D เส้นสีเหลือง ได้ตามขึ้นมารออยู่บริเวณนั้นเรียบร้อยแล้วครับ===================================================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าปัจจุบันของ (เงินสด + กำไรของผู้ถือหุ้นและเงินปันผลระหว่างถือหุ้น 10 ปี + เงินรับเมื่อขายกิจการทั้งหมด)

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

 facebook.com/truestockvalue
 twitter.com/thstockinvest
 gplus.to/chamlaehoon
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"