Tuesday, November 13, 2012

การกลับลงไปปิดแก็ปของราคาหุ้น Facebook

     เมื่อปลายเดือนตุลาคม 2012 ราคาหุ้น FB ได้พุ่งกระโดดขึ้นไปชนเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันโดยเปิดแก็ปที่ค่อนข้างกว้างทิ้งเอาไว้ ต่อมาราคาหุ้นได้ค่อย ๆ ซึมลงมาตามเส้นขอบบนของช่องแนวโน้มขาลงสีน้ำเงินดังภาพข้างล่าง สองวันมานี้ราคาหุ้นได้เคลื่อนลงมาจนปิดแก็ปที่เปิดเอาไว้หมดแล้ว จากนี้ไปมาติดตามกันต่อไปครับว่า ราคาหุ้นเฟซบุ๊คจะฝ่าออกไปจากช่องแนวโน้มขาลงและยืนเหนือช่องแนวโน้มนี้ได้หรือไม่ โปรดสังเกตแท่งเทียนสองแท่งสุดท้ายทางขวาสุดของภาพ ซึ่งประกอบด้วยแท่งแดงสั้นทางซ้ายติดกับแท่งขาวยาวทางขวา ภายในวงรีสีเขียว สองแท่งนี้ประกอบกันเรียกว่า bullish engulfing pattern บ่งชี้ถึงแรงซื้อปริมาณมากที่กลับเข้ามาหนุนราคาหุ้นให้พุ่งขึ้นไป แท่งสีขาวดังกล่าวเป็นการพุ่งขึ้น 4% ในวันนี้วันเดียว กราฟที่เกิดรูปแบบ bullish engulfing มักจะตามมาด้วยการกลับทิศจากขาลงเป็นขาขึ้นครับ
===================================================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"