Wednesday, November 28, 2012

ราคาหุ้น FB จ่อชนแนวต้านสุดท้าย แถว ๆ 26 USD

        ผมติดตามการฟื้นตัวของราคาหุ้น Facebook หลังจากทะลุและยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 100 วันได้ พบว่าขณะนี้ได้ทะลุช่องแนวโน้มขาขึ้นสีเขียวด่านแรกไปได้แล้ว แต่ก็มาจ่อติดด่านแนวต้านขาลงเส้นสีแดงบนสุด ที่ประมาณ 26 USD หากผ่านไปได้ด่านต่อไปจะเป็นเส้นเขียวบนสุดในภาพแถว ๆ 31 USD ครับ
Short URL = http://goo.gl/W9cnE

===================================================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"