Monday, November 19, 2012

การเริ่มต้นเป็นขาขึ้นของราคาหุ้น Facebook


     เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว  หลังจากที่ราคาหุ้น Facebook กลับลงมาปิดแก็ปที่เปิดทิ้งเอาไว้อย่างสมบูรณ์ และ [ เกิดรูปแบบกราฟ  bullish engulfing ] ขึ้นที่ขอบด้านบนของช่องแนวโน้มขาลง ดังภาพข้างล่าง ซึ่งผมได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่ากราฟรูปแบบนี้ มักจะตามมาด้วยการกลับทิศจากขาลงเป็นขาขึ้น บัดนี้เหตุการณ์ดูเหมือนกำลังจะเป็นอย่างนั้นเนื่องจากราคาหุ้นพุ่งออกจากช่องแนวโน้มขาลงขึ้นไปชนเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน หรือ SMA100D แล้วพุ่งผ่านเลยขึ้นไป ในขณะนี้ยังยืนเหนือเส้น SMA100D ได้ เมื่อดูสัญญาณ MACD พบว่ากำลังทำ MACD -|+ หรือเปลี่ยนจากด้านลบไปด้านบวก หากสามารถผ่านไปอยู่ในแดนบวกอย่างชัดเจนก็เป็นอันว่า FB ได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว ครับURL สั้นของหน้านี้คือ http://goo.gl/v6ohI


===================================================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"