Thursday, November 1, 2012

ติดตามเงินลงทุนของต่างชาติ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2012


     สิ้นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2012 ผมกรอกปริมาณการซื้อขายสุทธิของนักลงทุนต่างประเทศในฐานข้อมูลแล้ววาดกราฟเทียบกับดัชนี SET ได้ดังภาพข้างล่างครับ     ผมสร้างช่องแนวโน้มสีแดงของระดับดัชนี SET ในภาพจะเห็นว่าแม้ดัชนีจะเด้งกลับขึ้นไปแต่ก็ยังไม่กลับเข้าไปในช่องแนวโน้มสีแดงครับ เมื่อดู [ เป้าหมาย Fibonacci ] ดัชนี SET ตอนนี้อยู่ระหว่างเป้าหมาย Fibonacci 1,282.78 # จุด และ 1,304.47 ## จุด ส่วนปริมาณหุ้นไทยในมือต่างชาติ (เส้นกราฟสีน้ำเงิน) วันนี้เด้งกลับขึ้นมาเล็กน้อย แต่ยังอยู่ในแนวโน้มขาลงช่องสีน้ำเงินครับ 


===================================================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าปัจจุบันของ (เงินสด + กำไรของผู้ถือหุ้นและเงินปันผลระหว่างถือหุ้น 10 ปี + เงินรับเมื่อขายกิจการทั้งหมด)

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

 facebook.com/truestockvalue
 twitter.com/thstockinvest
 gplus.to/chamlaehoon
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"