Monday, November 5, 2012

แผนปกป้องมูลค่าพอร์ตภาคปฏิบัติ

อัพเดตล่าสุด 21 พ.ย. 2014

Short URL = http://bit.ly/WoOMGf

     ผมสรุปประสบการณ์การรักษาต้นทุนของพอร์ตฟอลลิโอไว้เป็นแนวปฏิบัติ โดยให้หน้าเพจนี้เป็นจุดที่จะย้อนกลับมาปรับปรุงแผนให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป ตามประสบการณ์ที่เพิ่มมากขึ้นครับ แผนการรักษาต้นทุนต่อไปนี้ เป็นแผนการลงทุนที่ใช้เงินกู้มาร์จิ้น คือใช้เงินตัวเองซื้อหุ้นครึ่งหนึ่ง และกู้จากโบรกเกอร์อีกครึ่งหนึ่ง เนื่องจากโบรกเกอร์คิดดอกเบี้ยตามอัตราตลาดดังนั้นการกู้เงินมาลงทุนควรทำเฉพาะในขณะที่หุ้นกำลังอยู่ในขาขึ้นเท่านั้น และหากมีสัญญาณว่าตลาดอาจจะเริ่มมีปัญหา จะต้องรีบใช้คืนหนี้พร้อมดอกเบี้ยให้หมดโดยทันที หาไม่แล้วไฟจะไหม้บ้านเอาได้ ด้วยนโยบายลงทุน "ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด" จึงใช้มูลค่าพอร์ตที่หักลบหนี้ออกแล้วเป็นตัวชี้วัดที่ต้องเฝ้าติดตามดังกราฟเส้นสีน้ำเงินในภาพข้างล่าง 

แผนการลงทุนถูกเวลามีขั้นตอนดังนี้
  1. ลงทุนในแนวโน้มขาขึ้น เข้าซื้อเมื่อ EMA5D > EMA10D ด้วย กองเงินต้นทุน + กู้มาร์จิ้น
  2. ซื้อเพิ่มด้วยมาร์จิ้นตามเครดิตที่เพิ่มขึ้น จำกัดการขาดทุนของทุกจุดเข้าซื้อที่ระดับ 10%
  3. เมื่อ EMA5D < EMA10D ขายล้างหนี้มาร์จิ้นทันที แล้วค่อยเข้าใหม่เมื่อ EMA5D > EMA10D
  4. หากมูลค่าพอร์ตลดลง 25% จากจุดสูงสุดที่เคยทำไว้ ***ล่าสุด*** ให้ดำเนินตามแผนการรักษาต้นทุนโดยขายล้างพอร์ตทันที แล้วค่อยเข้าใหม่เมื่อ EMA5D > EMA10D

แผนการรักษาต้นทุนมีขั้นตอนดังนี้
  1. บันทึกรายละเอียดการเข้าลงทุนทุกครั้ง หากการลงทุนครั้งใดขาดทุนถึง 10% ต้องขายตัดขาดทุนทันที แสดงว่าเราคิดผิด หรือเข้าไม่ถูกจังหวะ ต้องตัดไฟแต่ต้นลม
  2. ติดตามมูลค่าเงินในพอร์ตที่เป็นส่วนของตนเองล้วน ๆ (หักหนี้ออกไปแล้ว) โดยทุกครั้งที่มูลค่าพอร์ตหักหนี้ ทำจุดสูงสุดใหม่ ให้คำนวณระดับ 75% ของมูลค่าสูงสุด วาดเป็นเส้นแนวนอนสีแดง ในกราฟมูลค่าพอร์ตที่หักหนี้ออกแล้ว
  3. หากมีอะไรเกิดขึ้นทำให้ตลาดการปรับฐานจนมูลค่าพอร์ตหักหนี้ลดต่ำกว่าเส้นแดง หรือลดลง 25% จากมูลค่าพอร์ตสูงสุด ต้องขายล้างพอร์ตเพื่อเก็บเงิน 75% เอาไว้ลงทุนในโอกาสต่อไป เมื่อตลาดเริ่มฟื้นตัว


     ถ้าทำตามแผนลงทุนถูกเวลา และแผนรักษาต้นทุนอย่างเคร่งครัด ในระยะยาวมูลค่าพอร์ตปลอดหนี้ควรจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ  เพราะมีการจำกัดความสูญเสียไว้มากที่สุุด 25% ตลอดเวลา ผมจะคอยอัพเดตกราฟเรื่อย ๆ เพื่อวัดผลดูว่าในระยะยาวมูลค่าพอร์ตจะเพิ่มไปเรื่อย ๆ ตามสมมุติฐานหรือไม่ครับ


บริการดูกราฟหุ้นตามสั่ง คลิก! ]

==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

ค้นหาในเฟซบุ๊ค "thstockinvest"
ค้นหาในกูเกิล "ลงทุนหุ้นไทย thstockinvest"