Wednesday, January 9, 2013

การลงทุนหุ้น ก็เหมือนการโดยสารรถเมล์ขึ้นเขา

     การลงทุนในหุ้น ก็เหมือนการโดยสารรถเมล์ขึ้นเขา ถ้าไม่เห็นว่าหุ้นอยู่ในขาขึ้นอย่างชัดเจนอย่าซื้อครับ รถที่จะขึ้นเขามีอยู่หลายร้อยคัน มีทั้งรถ ขสมก. (SET) หรือ รถร่วมบริการ (MAI) เลือกขึ้นคันที่กระโดดขึ้นไปแล้วค่อนข้างแน่นอนว่าจะไปถึงบนเขาได้ ซื้อหุ้นแล้วค่อนข้างแน่ใจว่าหุ้นจะไปตามแนวโน้มขาขึ้น แบบนี้ปลอดภัยกว่า เหมือนรถเมล์กำลังวิ่งขึ้นเขาช้า ๆ เราอยากไปด้วยต้องวิ่งตามเพื่อกระโดดขึ้น อย่างนี้ปลอดภัย แต่ถ้ารถจอดเฉย ๆ หรือกำลังวิ่งลงเขา เราคงไม่บ้าไปกระโดดขึ้น รถที่จอดนิ่ง ๆ เราหวังว่าพอเราขึ้นไปนั่งแล้วมันจะวิ่งขึ้นเขา แน่ใจได้อย่างไรว่ามันจะไม่จอดอย่างนั้นเป็นปี หรือว่ามันจะไม่หันหัวกลับแล้ววิ่งลง ดังนั้น หารถที่เห็นชัด ๆ ว่ากำลังวิ่งขึ้น ค่อยโดดขึ้นไป แต่ถ้าโดดขึ้นรถไปแล้ว รถดันเครื่องดับแล้วไหลลง เรารอสักพัก ถ้ามันไหลลงเกิน 10% จากระดับที่เราโดดขึ้น ก็ต้องโดดลงทันที อย่าเอาแต่หวังว่าเครื่องมันจะติดขึ้นมา เพราะอาจตกเหวก่อน แต่ถ้าโดดขึ้นไปแล้ว รถมันก็วิ่งขึ้นเขาไปเรื่อย ๆ เราก็นั่งเฉย ๆ ระหว่างนั้นก็ลองเปิดดูบันทึกการเดินรถว่าในอดีตรถคันนี้เวลาเครื่องดับระหว่างขึ้นเขา แล้วรถไถลลงมากถึงระดับไหนแล้วรถจึงติดกลับขึ้นไปใหม่ได้ เราก็คอยดู หากรถไถลลงมาพอ ๆ กับอดีตที่เคยกลับมาติดเครื่องได้ แล้วยังไม่ติด เราก็ต้องโดดลง ถึงตอนนั้นเราคงขึ้นไปได้สูงจนน่าพอใจแล้วครับ

อ่านเพิ่มเติม: [ แผนปกป้องมูลค่าพอร์ตภาคปฏิบัติ ]


Short URL = http://bit.ly/ZGGhHm

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"