Tuesday, January 22, 2013

ภาพระยะสั้นมากของ SET ผ่าน Fibonacci retracement ผลการปรับฐานวิกฤติหนี้กรีซ 1247.72 ถึง 1099.15 จุด

     ผมพิจารณาความเป็นไปของดัชนี SET ในภาพระยะสั้นมาก เพื่อดูพฤติกรรมการพักปรับฐานของตลาดหุ้นไทยเนื่องในวิกฤติหนี้กรีซหลังจากที่ได้รัฐบาลใหม่ซึ่งหาเสียงว่าจะนำกรีซออกจากยูโรโซน (จนถึงบัดนี้ก็ยังไม่ได้ออก) เมื่อกลางปี 2012 ระหว่างยอดสูงสุดของ SET 1,247.72 จุด ไปจนถึงจุดต่ำสุดของวิกฤติ 1,099.15 จุด ผลการปรับฐานในวิกฤติครั้งนั้น จะมีระดับการฟื้นตัวตามทฤษฎี Fibonacci retracement อย่างไรบ้าง ทั้งในแง่การฟื้นตัวไปถึงจุดสูงสุดเดิม และเลยขึ้นไป เริ่มจากพิจารณากราฟของ SET นับแต่ก่อนเกิดวิกฤติเป็นต้นมาดังรูปข้างล่าง ซึ่งการปรับฐานระยะสั้นมากในรูปแสดงโดยลูกศรยาวสีแดงSET ปรับตัวลงจาก 1247.72 จุด ไป 1099.15 จุด แล้วฟื้นตัวขึ้นไป

Fibonacci Ratio ได้แก่


+17.944 , +11.090 , +6.854 , +4.236 , +3.330 , +2.618 , +2.058 , +1.618 , +1.272 , +1.000 , +0.786 , +0.618 , +0.486 , +0.382 , +0.300 , +0.236 , +0.146 , 0.000 , -0.146 , -0.236 , -0.300 , -0.382 , -0.486 , -0.618 , -0.786 , -1.000 , -1.272 , -1.618 , -2.058 , -2.618 , -3.330 , -4.236 , -6.854 , -11.090 , -17.944


Begin = 1,247.72
End = 1,099.15
Difference = 148.57

Targets = End + [ Difference x Fibonacci ratio ] 
= 1,099.1+5 ( 148.57 x 17.944 ) = 1,794 % = 3,765.09
= 1,099.1+5 ( 148.57 x 11.090 ) = 1,109 % = 2,746.79
= 1,099.1+5 ( 148.57 x 6.854 ) = 685 % = 2,117.45
= 1,099.1+5 ( 148.57 x 4.236 ) = 424 % = 1,728.49
= 1,099.1+5 ( 148.57 x 3.330 ) = 333 % = 1,593.89
= 1,099.1+5 ( 148.57 x 2.618 ) = 262 % = 1,488.11
= 1,099.1+5 ( 148.57 x 2.058 ) = 206 % = 1,404.91
= 1,099.1+5 ( 148.57 x 1.618 ) = 162 % = 1,339.54
= 1,099.1+5 ( 148.57 x 1.272 ) = 127 % = 1,288.13
= 1,099.1+5 ( 148.57 x 1.000 ) = 100 % = 1,247.72
= 1,099.1+5 ( 148.57 x 0.786 ) = 79 % = 1,215.93
= 1,099.1+5 ( 148.57 x 0.618 ) = 62 % = 1,190.97
= 1,099.1+5 ( 148.57 x 0.486 ) = 49 % = 1,171.36
= 1,099.1+5 ( 148.57 x 0.382 ) = 38 % = 1,155.90
= 1,099.1+5 ( 148.57 x 0.300 ) = 30 % = 1,143.72
= 1,099.1+5 ( 148.57 x 0.236 ) = 24 % = 1,134.21
= 1,099.1+5 ( 148.57 x 0.146 ) = 15 % = 1,120.84
= 1,099.1+5 ( 148.57 x 0.000 ) = 0 % = 1,099.15


ปัจจุบันดัชนี SET อยู่ระหว่าง 1,404.91 จุด และ 1,488.11 จุด ดัชนีได้ผ่านจุดจุดสูงสุดเดิม 1247.72 จุด ไปได้แล้ว ติดตามดูกันไปเรื่อย ๆ ครับ

Short URL = 
http://bit.ly/13ZMqie

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"