Wednesday, January 16, 2013

ถ้า SET จะไป 1500 ดัชนีจะต้องข้ามขึ้นไปอยู่ในช่องแนวโน้มขาขึ้นช่องใหม่

     ระยะนี้ผมได้ยินในทีวีบ่อยขึ้นเรื่อย ๆ ว่า SET จะไปพันห้า ผมเปิดดูกราฟแล้วสร้างแนวโน้มขาขึ้นด้วยเส้นตรงสีเขียวเกิดเป็นช่องหมายเลข 1และ 2 ดังรูปข้างล่าง นับแต่วิกฤติซับไพรม์เป็นต้นมา ดัชนี SET อยู่ในช่องหมายเลข 1 มาตลอด ในรูปจะเห็นว่า ขณะนี้ดัชนีขึ้นมาชนด้านบนสุดของช่องหมายเลข 1 แล้ว กำลังลังเลว่าจะลงหรือขึ้นไปต่อ ถ้าดัชนีจะไปพันห้าอย่างที่หลายท่านเริ่มตั้งเป้าหมายกัน แปลว่า SET จะต้องข้ามขึ้นไปอยู่ในช่องหมายเลขสองนั่นเองครับShort URL = http://bit.ly/WIlI6s

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"