Monday, January 21, 2013

ภาพระยะกลางของ SET ผ่าน Fibonacci retracement ผลการปรับฐานวิกฤติซับไพรม์ 924.70 ถึง 380.05 จุด

     ผมพิจารณาความเป็นไปของดัชนี SET ในภาพระยะกลาง เพื่อดูพฤติกรรมการพักปรับฐานของตลาดหุ้นไทยเนื่องในวิกฤติซับไพรม์ ระหว่างยอดสูงสุดของ SET 924.70 จุด ไปจนถึงจุดต่ำสุดของวิกฤติ 380.05 จุด ผลการปรับฐานในวิกฤติครั้งนั้น จะมีระดับการฟื้นตัวตามทฤษฎี Fibonacci retracement อย่างไรบ้าง ทั้งในแง่การฟื้นตัวไปถึงจุดสูงสุดเดิม และเลยขึ้นไป เริ่มจากพิจารณากราฟของ SET นับแต่ก่อนเกิดวิกฤติเป็นต้นมาดังรูปข้างล่าง ซึ่งการปรับฐานระยะกลางในรูปแสดงโดยลูกศรยาวสีแดงSET ปรับตัวลงจาก 924.70 จุด ไป 380.05 จุด แล้วฟื้นตัวขึ้นไป

Fibonacci Ratio ได้แก่


+17.944 , +11.090 , +6.854 , +4.236 , +3.330 , +2.618 , +2.058 , +1.618 , +1.272 , +1.000 , +0.786 , +0.618 , +0.486 , +0.382 , +0.300 , +0.236 , +0.146 , 0.000 , -0.146 , -0.236 , -0.300 , -0.382 , -0.486 , -0.618 , -0.786 , -1.000 , -1.272 , -1.618 , -2.058 , -2.618 , -3.330 , -4.236 , -6.854 , -11.090 , -17.944


Begin = 924.70
End = 380.05
Difference = 544.65

Targets = End + [ Difference x Fibonacci ratio ] 
= 380.05 + ( 544.65 x 17.944 ) = 1,794 % = 10,153.25
= 380.05 + ( 544.65 x 11.090 ) = 1,109 % = 6,420.22
= 380.05 + ( 544.65 x 6.854 ) = 685 % = 4,113.08
= 380.05 + ( 544.65 x 4.236 ) = 424 % = 2,687.19
= 380.05 + ( 544.65 x 3.330 ) = 333 % = 2,193.73
= 380.05 + ( 544.65 x 2.618 ) = 262 % = 1,805.94
= 380.05 + ( 544.65 x 2.058 ) = 206 % = 1,500.94
= 380.05 + ( 544.65 x 1.618 ) = 162 % = 1,261.29
= 380.05 + ( 544.65 x 1.272 ) = 127 % = 1,072.84
= 380.05 + ( 544.65 x 1.000 ) = 100 % = 924.70
= 380.05 + ( 544.65 x 0.786 ) = 79 % = 808.14
= 380.05 + ( 544.65 x 0.618 ) = 62 % = 716.64
= 380.05 + ( 544.65 x 0.486 ) = 49 % = 644.75
= 380.05 + ( 544.65 x 0.382 ) = 38 % = 588.11
= 380.05 + ( 544.65 x 0.300 ) = 30 % = 543.45
= 380.05 + ( 544.65 x 0.236 ) = 24 % = 508.59
= 380.05 + ( 544.65 x 0.146 ) = 15 % = 459.57
= 380.05 + ( 544.65 x 0.000 ) = 0 % = 380.05
= 380.05 + ( 544.65 x -0.146 ) = -15 % = 300.53
= 380.05 + ( 544.65 x -0.236 ) = -24 % = 251.51
= 380.05 + ( 544.65 x -0.300 ) = -30 % = 216.66
= 380.05 + ( 544.65 x -0.382 ) = -38 % = 171.99
= 380.05 + ( 544.65 x -0.486 ) = -49 % = 115.35
= 380.05 + ( 544.65 x -0.618 ) = -62 % = 43.46

ปัจจุบันดัชนี SET อยู่ระหว่าง 1,261.29 จุด และ 1,500.94 จุด ดัชนีได้ผ่านจุดจุดสูงสุดเดิม 924.70 จุด ไปได้แล้ว โดยผ่านไปด้วยกราฟรูปถ้วยกาแฟไม่มีหูจับ กราฟรูปถ้วยที่ไม่มีหูจับนี้ ชี้เป้าไปที่ ประมาณ 1500 จุดครับ นี่เป็นการมองภาพระยะกลาง ส่วนจะเป็นไปได้แค่ไหน เวลาเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์ครับ

Short URL = 
http://bit.ly/13W3AgF

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"