Tuesday, January 29, 2013

SET อยู่ที่ไหนในแนวโน้มขาขึ้นปัจจุบัน

      จากการที่มีนักวิเคราะห์พูดหนาหูมากขึ้นว่า SET จะไป 1,500 ผมเคยโพสต์ไว้ว่า [ SET ต้องข้ามช่องแนวโน้มขึ้นไปให้ได้ก่อน ] เพียงสองสัปดาห์ให้หลัง ในวันนี้ดัชนี SET ไม่เพียงแต่สามารถข้ามขึ้นไปอยู่ในช่องแนวโน้มที่อยู่สูงขึ้นไป แต่ได้ขึ้นไปอยู่กลางช่องแนวโน้มใหม่แล้ว และกำลังมุ่งหน้าไปทดสอบขอบบนของช่องแนวโน้มใหม่นั้น ดังภาพข้างล่าง จากนี้ไปต้องตามดูว่า ดัชนีจะเด้งไปมาในช่องแนวโน้มใหม่นี้ไปเรื่อย ๆ หรือจะทะลุขึ้นไปช่องแนวโน้มที่สูงขึ้นไปอีกครั้งเพื่อขึ้นไปต่อแนวโน้มเดิมที่ค้างเอาไว้ก่อนน้ำท่วมใหญ่ในปี 2011
Short URL = http://bit.ly/WLXmKW

==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"