Thursday, January 3, 2013

หุ้น Facebook และทะลุผ่านแนวต้านระยะยาว เกิดเป็นช่องแนวโน้มขาขึ้นใหม่


     หลังจากที่ราคาหุ้น Facebook กลับมาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอย่างค่อนข้างชัดเจนแล้ว ได้เกิดการพักปรับฐานโดยการเคลื่อนออกด้านข้าง จนมาปิดท้ายปี 2012 ด้วยการแตะเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 42 วัน ดังภาพข้างล่าง จากนั้นจึงพุ่งทะลุขึ้นไปอยู่เหนือเส้นแนวต้าน supply line สีชมพู ได้อย่างสวยงาม เมื่อพิจารณากราฟหุ้น FB ในขณะนี้จะพบว่า การย้อยลงไปเด้งเชือกที่เส้น SMA42D เมื่อสองสามวันที่แล้วได้สร้างช่องแนวโน้มขาขึ้นสีแดงใหม่ขึ้นมา เป็นช่องแนวโน้มที่ชันกว่าช่องสีเขียวเดิมค่อนข้างมาก  ดูในภาพจะเห็นแนวต้านถัดไปอยู่บริเวณเส้นสีเขียวบนสุดแถว ๆ $30 และอีกแนวหนึ่งแถว ๆ $34 ครับ จากนี้ไปมีโอกาสสูงมากที่ราคาหุ้นจะเคลื่อนไหวไปตามช่องแนวโน้มสีแดงครับShort URL = http://bit.ly/ZflSJl

==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"