Wednesday, January 16, 2013

หุ้น JUBILE ออกข้างมาจนสุดทางแล้ว ยังไงต่อ?

     หลังจากที่หุ้น JUBILE ได้พุ่งขึ้นไปทำจุดสูงสุดอย่างรวดเร็ว แล้วหยุดพักกว่าสามเดือน ระหว่างการหยุดพัก ราคาหุ้นได้สร้างแนว supply line เส้นสีชมพูเอาไว้ ในช่วงสิ้นปี 2012 ราคาหุ้น SINGER ได้เคลื่อนออกข้างจนสามารถแหวกออกไปอยู่เหนือเส้นสีชมพูได้ และเคลื่อนออกข้างต่อไปจนมาชนเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 91 วัน (SMA91D) ดังภาพข้างล่าง ถึงจุดนี้เป็นไปได้หรือไม่ที่ราคาหุ้นจะเริ่มฟื้นตัวเพื่อต้อนรับผลประกอบการไตรมาสสุดท้ายของปี 2012 ที่กำลังจะประกาศออกมา ?


Short URL = http://bit.ly/W62s3q

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"