Wednesday, January 16, 2013

JMART ฝ่าแนวต้าน 14 บาทขึ้นไปได้แล้ว แต่ยังสร้างกราฟรูปถ้วยแก้วไม่เสร็จ

ผมเคยเอาภาพกราฟ JMART ตอนที่พักปรับฐานลงมาชนขอบล่างของช่องแนวโน้มขาขึ้นแล้วกำลังพยายาม [ ฝ่าแนวต้าน 14 บาท ] ขึ้นไป มาบัดนี้ราคาหุ้น JMART ยืนเหนือบริเวณนั้นได้แล้ว ผมดูกราฟอีกที ดูเหมือนราคาหุ้นจะกำลังสร้างรูปถ้วยแก้วสีชมพู ซึ่งจะเสร็จสมบูรณ์ที่ระดับ 16 บาท ขณะนี้ยังไม่ทราบว่า ถ้วยใบนี้จะมีหูจับหรือไม่ โปรดตามดูต่อไปครับ


Short URL = http://bit.ly/13DkrDV 

ดูบทความอื่นเกี่ยวกับ [ JMART ]

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"