Monday, January 14, 2013

หุ้น OFM สร้างรูปถ้วยกาแฟมีหูจับครบสมบูรณ์ จะทำนิวไฮได้หรือไม่ จับตาให้ดี

     หลังตลาดปิดทำการ ผมเข้าตรวจสอบกราฟรายวันของหุ้น OFM พบว่า หลังจากหลุดพ้นขึ้นมาจากแนวต้าน supply line แล้วราคาหุ้นได้ขึ้นไปสะดุดที่แนวต้านจุดสูงสุดเดิม 62.50 บาท เกิดเป็นรูปถ้วยแก้วขึ้น จากนั้นได้ย้อยลงมาสร้างเป็นหูจับของถ้วย บัดนี้ได้ย้อนกลับขึ้นมาหยุดอยู่ที่ 62.50 บาทอีกครั้ง ตามทฤษฎี หากทะลุผ่านแนวต้าน 62.50 บาทขึ้นไปทำนิวไฮได้ เป้าหมายราคาจะชี้ไปที่ 62.50 + (62.50 - 47.00) = 78 บาท ผ่านได้หรือเปล่า จับตาให้ดีครับ


Short URL = http://bit.ly/11uzVvj

==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"