Tuesday, January 8, 2013

หุ้น SMT สร้างรูปกราฟถ้วยแก้วมีหูเกือบเสร็จแล้ว 8 ม.ค. 2013


      ผมเคยโพสต์เกี่ยวกับ [ การกลับมาของหุ้น SMT ] มาได้สักพักแล้ว วันนี้ผมแวะไปดูกราฟรายวันอีกครั้ง คราวนี้ผมมองเห็นรูปกราฟ ถ้วยกาแฟมีหูจับ ก้นถ้วยอยู่ที่ 5.8 บาท ปากถ้วยอยู่ที่ 12.4 บาท ตามทฤษฏีแล้วเป้าหมายราคาจะอยู่ที่ 12.4 + (12.4 - 5.8) = 19 บาท ครับ ในภาพข้างล่าง ราคาหุ้นกำลังไต่ระดับไปตามช่องแนวโน้มขาขึ้นสีเขียว สัญญาณ MACD ได้เลื่อนจากแดนลบตัดผ่านแกนศูนย์ขึ้นไปแดนบวกแล้วในขณะนี้Short URL = 
http://bit.ly/U0y3Vq

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"