Thursday, January 17, 2013

PJW กำลังสร้างกราฟรูปถ้วยแก้วเป็นครั้งที่สอง


     หลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หุ้น PJW ก็เริ่มต้นสร้างกราฟรูปถ้วยแก้วทันที เป็นถ้วยแก้วที่สูงประมาณสี่ช่อง ดังภาพข้างล่าง เมื่อยืนเหนือระดับปากถ้วยได้แล้วจึงเคลื่อนไปหาเป้าหมายที่อยู่สูงขึ้นไปอีกประมาณสี่ช่อง จากนั้นจึงพักปรับฐานลงมาจนถึงระดับปากถ้วยเดิม ซึ่งใกล้เคียงกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 119 วัน SMA119D สีเหลือง ต่อมาจึงใช้เส้น SMA119D เป็นแนวรับประคองราคาหุ้นให้ฟื้นตัวขึ้นไปใหม่ ผมดูกราฟหุ้น PJW ในวันนี้มองเห็นว่า ราคาหุ้นกำลังสร้างกราฟรูปถ้วยแก้วอีกครั้ง โดยที่ถ้วยแก้วมีความสูงประมาณ 4 ช่องอีกเหมือนครั้งที่แล้ว ส่วนถ้วยแก้วจะมีหูจับหรือไม่ต้องตามดูต่อไป แต่ตอนนี้เรามี SMA119D เป็นจุดสังเกตให้เห็นแนวประคองราคาหุ้นแล้วครับShort URL = http://bit.ly/Y9CMJm

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"