Saturday, January 5, 2013

เกิดสัญญาณยืนยันขาขึ้นของหุ้น FB ในกราฟแท่งเทียนรายสัปดาห์แบบ "Rising Three Method"


     นอกจากกราฟราคาหุ้น Facebook รายวันจะกำลังพัฒนารูปแบบ [ reverse head and shoulders ชี้เป้าไปที่ 50 USD ] แล้ว ในกราฟรายสัปดาห์ผมยังเห็นสัญญาณแท่งเทียนรูปแบบ Rising Three Method ยืนยันแนวโน้มขาขึ้นของหุ้น FB อีกแรงหนึ่งด้วยดังรูปข้างล่างครับ แม้ว่าชื่อของรูปแบบกราฟแท่งเทียนจะบอกว่า แท่งเทียนสั้นที่อยู่ระหว่างแท่งยาวทั้งสองควรจะมีสามแท่ง แต่บ่อยครั้งสามารถมีได้ตั้งแต่สองถึงห้าแท่งครับ


Short URL = http://bit.ly/VBGFDF

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"