Thursday, January 24, 2013

หุ้น STPI พักปรับฐานเล็กลงไปที่เป้าหมาย Fibonacci ที่ใดได้บ้าง ?

     หลังจากที่วิ่งหน้าตั้งเกือบสี่เด้งจากราคา 23.80 บาท ไปทำจุดสูงสุดที่ 81.28 บาท ดังแสดงด้วยลูกศรยาวสีเขียวในภาพข้างล่าง บัดนี้ หุ้น STPI แอบหยุดหายใจบ้างแล้ว โดยการลดลงมาสิบกว่าจุด ผมใช้ทฤษฎี Fibonacci retracement เพื่อดูว่าการนั่งพักงวดนี้มีเป้าหมายอยู่ที่ใดได้บ้าง
STPI วิ่งยาวจาก 23.80 บาท ขึ้นไปถึง 81.25 บาท แล้วพักปรับฐานลงมา

Fibonacci Ratio ได้แก่


+17.944 , +11.090 , +6.854 , +4.236 , +3.330 , +2.618 , +2.058 , +1.618 , +1.272 , +1.000 , +0.786 , +0.618 , +0.486 , +0.382 , +0.300 , +0.236 , +0.146 , 0.000 , -0.146 , -0.236 , -0.300 , -0.382 , -0.486 , -0.618 , -0.786 , -1.000 , -1.272 , -1.618 , -2.058 , -2.618 , -3.330 , -4.236 , -6.854 , -11.090 , -17.944Begin = 23.80
End = 81.25
Difference = 57.45

Targets = End + [ Difference x Fibonacci ratio ] 
= 81.25 + ( 57.45 x 2.618 ) = 262 % = 231.65
= 81.25 + ( 57.45 x 2.058 ) = 206 % = 199.48
= 81.25 + ( 57.45 x 1.618 ) = 162 % = 174.20
= 81.25 + ( 57.45 x 1.272 ) = 127 % = 154.33
= 81.25 + ( 57.45 x 1.000 ) = 100 % = 138.70
= 81.25 + ( 57.45 x 0.786 ) = 79 % = 126.41
= 81.25 + ( 57.45 x 0.618 ) = 62 % = 116.75
= 81.25 + ( 57.45 x 0.486 ) = 49 % = 109.17
= 81.25 + ( 57.45 x 0.382 ) = 38 % = 103.20
= 81.25 + ( 57.45 x 0.300 ) = 30 % = 98.49
= 81.25 + ( 57.45 x 0.236 ) = 24 % = 94.81
= 81.25 + ( 57.45 x 0.146 ) = 15 % = 89.64
= 81.25 + ( 57.45 x 0.000 ) = 0 % = 81.25
= 81.25 + ( 57.45 x -0.146 ) = -15 % = 72.86
= 81.25 + ( 57.45 x -0.236 ) = -24 % = 67.69
= 81.25 + ( 57.45 x -0.300 ) = -30 % = 64.02
= 81.25 + ( 57.45 x -0.382 ) = -38 % = 59.30
= 81.25 + ( 57.45 x -0.486 ) = -49 % = 53.33
= 81.25 + ( 57.45 x -0.618 ) = -62 % = 45.75
= 81.25 + ( 57.45 x -0.786 ) = -79 % = 36.09
= 81.25 + ( 57.45 x -1.000 ) = -100 % = 23.80
= 81.25 + ( 57.45 x -1.272 ) = -127 % = 8.17


ในระหว่างวันของวันที่ 23 ม.ค. 2013 ราคาหุ้นปรับลงมาต่ำสุด ที่ 67.50 บาท ประมาณระดับเป้าหมาย Fibonacci -24% (อักษรพื้นแดง) จากกราฟข้างบนจะเห็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 42 วัน SMA42D สีเหลือง กำลังมีค่าเท่ากับ 65.61 บาท ใกล้เคียงกับเป้าหมาย Fibonacci -30% (อักษรพื้นส้ม) แต่เราไม่อาจทราบได้ว่าราคาหุ้นจะลงไปถึงระดับเป้าหมายใด เพราะเป็นไปได้ทั้งนั้น ที่ทำได้คือ ต้องตามดูต่อไปว่าราคาหุ้นจะปรับลง 24% หรือ 30% หรือ 38% หรือมากกว่านั้น ถ้าราคาหุ้นรายวันยังปิดเหนือเส้น SMA42D อยู่ได้ ก็ควรให้โอกาสเงินทำงาน อย่าเพิ่งขายหมูออกมาอย่างที่ผมเคยทำตอนที่ [ หุ้นขึ้นมาถึงแค่ 39 บาท ] นะครับ แต่ก่อนคนเรายังโง่ ยังไม่รู้จักวิธี [ รักษาสมดุลระหว่างการให้โอกาสเงินทำงานกับการปกป้องเงินทุน ] ครับ

Short URL = 
http://bit.ly/10vYx1U

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"