Wednesday, January 30, 2013

หุ้น OFM มุ่งหน้าไปพักเหนื่อยแถว ๆ 70 บาท

     ผมเคยพาเพื่อนนักลงทุนสังเกตการ [ สร้างรูปกราฟแบบถ้วยกาแฟมีหูจับ ] ของหุ้น OFM โดยที่รูปกราฟนั้นมีเป้าหมายราคาชี้ไปที่ 78 บาท มาบัดนี้ราคาหุ้นได้ไต่ขึ้นไปชนเป้าหมายนั้นแล้วจึงพักเหนื่อยย่อลงมาเล็กน้อย ในโพสต์นีัผมพาเพื่อนนักลงทุนแวะเยี่ยม OFM ดูหน่อยว่า หายเหนื่อยบ้างหรือยัง ในกราฟข้างล่างผมวาดช่องแนวโน้มราคาขาขึ้นของหุ้น OFM ด้วยเส้นตรงสามเส้น ทางขวาสุดของกราฟบริเวณราคา 70 บาท จะสังเกตได้ว่า ราคาหุ้น เส้นตรงสีเขียว และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน (SMA21D) ต่างมุ่งหน้ามารวมกัน ดังนั้นจึงมีโอกาสค่อนข้างมากที่ราคาหุ้นจะมาหยุดพักเหนื่อยที่ระดับราคานี้ ถ้าสังเกตให้ดี บริเวณ 70 บาทเป็นระดับที่ราคาหุ้นเคยกระโดดเปิดแก็ปเอาไว้เมื่อช่วงกลางเดือนมกราคม 2013 ดังนั้นการมาพักเหนื่อยที่ระดับนี้ จึงเป็นการมาย้ำปิดแก็ปให้แน่น ก่อนจะไปต่ออย่างมั่นคงต่อไป ครับในมุมมองของทฤษฎี Fibonacci retracement การพักเหนื่อยครั้งนี้เกิดจากการวิ่งตามแนวลูกศรสีน้ำเงินจาก 55 บาท ไป 77 บาท แล้วพัก คำนวณระดับเป้าหมายที่ราคาหุ้นมีโอกาสลงไปพักเหนื่อยดังนี้ 


Begin = 55.00
End = 77.00
Difference = 22.00

Targets = End + [ Difference x Fibonacci ratio ] 
= 77.00 + ( 22.00 x 3.330 ) = 333 % = 150.26
= 77.00 + ( 22.00 x 2.618 ) = 262 % = 134.60
= 77.00 + ( 22.00 x 2.058 ) = 206 % = 122.28
= 77.00 + ( 22.00 x 1.618 ) = 162 % = 112.60
= 77.00 + ( 22.00 x 1.272 ) = 127 % = 104.98
= 77.00 + ( 22.00 x 1.000 ) = 100 % = 99.00
= 77.00 + ( 22.00 x 0.786 ) = 79 % = 94.29
= 77.00 + ( 22.00 x 0.618 ) = 62 % = 90.60
= 77.00 + ( 22.00 x 0.486 ) = 49 % = 87.69
= 77.00 + ( 22.00 x 0.382 ) = 38 % = 85.40
= 77.00 + ( 22.00 x 0.300 ) = 30 % = 83.60
= 77.00 + ( 22.00 x 0.236 ) = 24 % = 82.19
= 77.00 + ( 22.00 x 0.146 ) = 15 % = 80.21
= 77.00 + ( 22.00 x 0.000 ) = 0 % = 77.00
= 77.00 + ( 22.00 x -0.146 ) = -15 % = 73.79
= 77.00 + ( 22.00 x -0.236 ) = -24 % = 71.81
= 77.00 + ( 22.00 x -0.300 ) = -30 % = 70.40
= 77.00 + ( 22.00 x -0.382 ) = -38 % = 68.60
= 77.00 + ( 22.00 x -0.486 ) = -49 % = 66.31
= 77.00 + ( 22.00 x -0.618 ) = -62 % = 63.40
= 77.00 + ( 22.00 x -0.786 ) = -79 % = 59.71
= 77.00 + ( 22.00 x -1.000 ) = -100 % = 55.00

การปรับลง 30% ชี้เป้าไปที่ 70.40 บาท เข้ากันได้กับระดับแก็ปที่เปิดทิ้งไว้ ทิศทางที่ราคาหุ้น เส้นตรงสีเขียว และเส้น SMA21D กำลังมุ่งหน้าไปพอดีครับ

Short URL = http://bit.ly/128dpIV

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"