Monday, January 21, 2013

หุ้น SALEE สร้างกราฟรูปถ้วยแก้วเสร็จแล้ว จะมีหูจับมั๊ย จับตาให้ดี

     เมื่อเดือนที่แล้ว ผมโพสต์ไปว่า [ หุ้น SALEE ฝ่าแนว supply line ออกมาได้แล้ว ] มาวันนี้ราคาหุ้น SALEE สร้างกราฟรูปถ้วยแก้วเสร็จแล้ว ที่เหลือก็รอดูว่า ถ้วยแก้วนี้จะมีหูจับหรือไม่ครับ
Short URL = http://bit.ly/TajqlM

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"