Monday, January 21, 2013

ภาพใหญ่ของ SET ผ่าน Fibonacci retracement ผลการปรับฐานวิกฤติต้มยำกุ้ง 1753.73 ถึง 204.59 จุด


     ผมพิจารณาความเป็นไปของดัชนี SET ในภาพใหญ่มาก ๆ เพื่อดูพฤติกรรมการพักปรับฐานของตลาดหุ้นไทยเนื่องในวิกฤติต้มยำกุ้ง ระหว่างยอดสูงสุดตลอดกาลของ SET 1,753.73 จุด ไปจนถึงจุดต่ำสุดของวิกฤติ 204.59 จุด ผลการปรับฐานใหญ่ในครั้งนั้น จะมีระดับการฟื้นตัวตามทฤษฎี Fibonacci retracement อย่างไรบ้าง ทั้งในแง่การฟื้นตัวไปถึงจุดสูงสุดเดิม และเลยขึ้นไป เริ่มจากพิจารณากราฟของ SET นับแต่ก่อนเกิดวิกฤติเป็นต้นมาดังรูปข้างล่าง ซึ่งการปรับฐานใหญ่ในรูปแสดงโดยลูกศรยาวสีแดงSET ปรับตัวลงจาก 1753.73 จุด ไป 204.59 จุด แล้วฟื้นตัวขึ้นไป

Fibonacci Ratio ได้แก่


+17.944 , +11.090 , +6.854 , +4.236 , +3.330 , +2.618 , +2.058 , +1.618 , +1.272 , +1.000 , +0.786 , +0.618 , +0.486 , +0.382 , +0.300 , +0.236 , +0.146 , 0.000 , -0.146 , -0.236 , -0.300 , -0.382 , -0.486 , -0.618 , -0.786 , -1.000 , -1.272 , -1.618 , -2.058 , -2.618 , -3.330 , -4.236 , -6.854 , -11.090 , -17.944Begin = 1,753.73
End = 204.59
Difference = 1,549.14

Targets = End + [ Difference x Fibonacci ratio ] 

= 204.59 + ( 1,549.14 x 17.944 ) = 1,794 % = 28,002.36
= 204.59 + ( 1,549.14 x 11.090 ) = 1,109 % = 17,384.55
= 204.59 + ( 1,549.14 x 6.854 ) = 685 % = 10,822.40
= 204.59 + ( 1,549.14 x 4.236 ) = 424 % = 6,766.75
= 204.59 + ( 1,549.14 x 3.330 ) = 333 % = 5,363.23
= 204.59 + ( 1,549.14 x 2.618 ) = 262 % = 4,260.24
= 204.59 + ( 1,549.14 x 2.058 ) = 206 % = 3,392.72
= 204.59 + ( 1,549.14 x 1.618 ) = 162 % = 2,711.10
= 204.59 + ( 1,549.14 x 1.272 ) = 127 % = 2,175.10
= 204.59 + ( 1,549.14 x 1.000 ) = 100 % = 1,753.73
= 204.59 + ( 1,549.14 x 0.786 ) = 79 % = 1,422.21
= 204.59 + ( 1,549.14 x 0.618 ) = 62 % = 1,161.96
= 204.59 + ( 1,549.14 x 0.486 ) = 49 % = 957.47
= 204.59 + ( 1,549.14 x 0.382 ) = 38 % = 796.36
= 204.59 + ( 1,549.14 x 0.300 ) = 30 % = 669.33
= 204.59 + ( 1,549.14 x 0.236 ) = 24 % = 570.19
= 204.59 + ( 1,549.14 x 0.146 ) = 15 % = 430.76
= 204.59 + ( 1,549.14 x 0.000 ) = 0 % = 204.59


ปัจจุบันดัชนี SET อยู่ระหว่าง 1,422.21 จุด และ 1,753.73 จุด ถ้าดัชนีขึ้นไปถึงจุดสูงสุดเดิม 1,753.73 จุดจะสร้างกราฟครบเป็นรูปถ้วยแก้ว ส่วนถ้วยแก้วจะมีหูจับหรือไม่มีต้องตามดูต่อไป (โอกาสมีหูจับมากกว่าไม่มี) หากพ้นระดับปากถ้วยแก้วขึ้นไปได้ รูปกราฟชี้เป้าไปที่ ประมาณ 3400 - 3500 จุดครับ นี่เป็นการมองภาพใหญ่มาก ๆ ส่วนจะเป็นไปได้แค่ไหน เวลาเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์ครับ

Short URL = http://bit.ly/13XBTTI


==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"