Tuesday, January 22, 2013

ประมวลระดับเป้าหมายของดัชนี SET จากการพักปรับฐานและการฟื้นตัว ในระยะเวลาต่าง ๆ

อัพเดต 23 ก.ย. 2013

     ผมได้พิจารณาความเป็นไปของดัชนี SET ในกรอบระยะเวลาต่าง ๆ เพื่อดูพฤติกรรมการพักปรับฐานและการฟื้นตัว ของตลาดหุ้นไทยนับแต่วิกฤติต้มยำกุ้งเป็นต้นมาได้แก่ [ วิกฤติต้มยำกุ้ง ]  [ วิกฤติซับไพรม์ ] [ วิกฤติมหาอุทกภัย ] [ วิกฤติหนี้กรีซ ] [ ฟื้นตัวหลังซับไพรม์ ] และ [ วิกฤติหนี้ไซปรัส ] เมื่อเรียงลำดับเป้าหมาย Fibonacci retracement จากทุกการปรับฐานและการฟื้นตัวดังกล่าว ได้ผลดังนี้ครับ 

5363.23, 4402.50, 4260.24, 4221.59, 4113.08,
3765.09, 3706.49, 3392.72, 3159.51,
2931.35, 2746.79, 2729.30, 2711.10, 2687.19, 2391.28,
2193.73, 2175.10, 2133.93, 2125.47, 2117.45,
1916.51, 1857.97, 1805.94,
1753.73, 1752.11, 1728.49, 1702.83,
1681.181650.731641.11, 1623.051601.34,
1593.89, 1551.95, 1521.64, 1500.94,
1488.111470.54, 1441.741422.21, 1404.91,
1378.75, 1339.54, 1336.52, 1329.58,
1288.13, 1261.29, 1260.44, 1247.72, 1231.13, 1215.93,
1190.97, 1171.36, 1161.96, 1155.90, 1148.28, 1143.72, 1134.21, 1120.84,
1099.15, 1083.10, 1072.84, 1036.12, 1031.93,
991.72, 966.98, 960.04, 957.47, 935.07, 924.70, 917.81, 915.57,
888.16, 854.82, 843.69, 808.14, 796.36, 774.92, 716.64,
673.51, 669.33, 644.75, 588.11, 570.19, 544.45, 543.45, 508.59,
459.57, 430.76, 380.05, 300.53, 251.51, 216.66, 204.59

ตัวเลขพื้นสีเขียวคือจุดสูงสุดเดิม ก่อนเกิดการปรับฐานรอบใหญ่ ๆ
ตัวเลขพื้นสีเหลืองคือจุดต่ำสุดเดิม หลังเกิดการปรับฐานรอบใหญ่ ๆ
ตัวเลขพื้นชมพูคือบริเวณค่าปัจจุบันของดัชนี

Short URL = 
http://bit.ly/10CQzbY

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"