Thursday, January 10, 2013

หุ้นยางมะตอย TASCO ฟื้นจากหลุมหรือยัง ?


      พักนี้มีหุ้นหลายตัวที่เคยเป็นดาวเด่นเมื่อสองสามปีก่อน เริ่มฟื้นขึ้นจากหลุม เช่นเดียวกันกับ TASCO ซึ่งได้ทะลุขึ้นไปอยู่เหนือเส้น supply line 1 สีชมพู แล้วเริ่มสร้างช่องแนวโน้มขาขึ้นสีเขียวมาได้ระยะหนึ่งแล้ว ดังภาพข้างล่าง ในระยะนี้ผมสามารถวาดเส้น supply line 2 สีชมพูขึ้นมาได้อีกเส้นหนึ่ง ขณะนี้ราคาหุ้น TASCO ไต่ไปตามช่องแนวโน้มสีเขียวจนมาชนเส้น supply line 2 สีชมพูพอดี หากผ่านไปได้ทางข้างหน้าก็ค่อนข้างโล่งครับ Short URL = http://bit.ly/VlWheY


==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"