Tuesday, May 14, 2013

สถานะเรดาร์ระบบล็อคเป้าหุ้นไทย ณ สิ้นวันที่ 14 พ.ค. 2013

สถานะเรดาร์จรวดที่อยู่ระหว่างภารกิจ
-------------------------------------------
SET 1623.48  >  SMA14D 1593.67
-------------------------------------------
FORTH 7.75  >  SMA7D 6.64
SIM 4.32  >  SMA7D 4.11
VGI 148.00  >  SMA7D 139.71
-------------------------------------------
ECF 2.64  >  SMA14D 2.49 
GLOBAL 26.00  >  SMA14D 23.01
JAS 9.05  >  SMA14D 8.41
JMART 27.25  >  SMA14D 26.49
JMT 19.00  ประมาณเท่ากัน (-0.84%) กับ  SMA14D 19.16 
SALEE 12.00  เท่ากันกับ  SMA14D 12.00
-------------------------------------------
BGH 175.00  >  SMA21D 166.81
CK 27.00  >  SMA21D 25.82
SINGER 27.75  >  SMA21D 24.92
STPI 90.00  >  SMA21D 87.35
-------------------------------------------
IRCP 9.05  >  SMA28D 7.21 
-------------------------------------------
JUBILE 28.25  >  SMA35D 26.34
THRE 5.85  >  SMA35D 5.43
-------------------------------------------
HMPRO 15.20  >  SMA42D 14.56
TASCO 75.75  >  SMA42D 67.45
THCOM 38.00  >  SMA42D 33.82
-------------------------------------------
AEONTS 109.50  >  SMA49D 106.42
-------------------------------------------
ADVANC 277.00  >  SMA84D 227.05
-------------------------------------------
FB 26.82  >  SMA42D 26.63
-------------------------------------------

Short URL =  http://bit.ly/13hnFdR

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"