Monday, May 6, 2013

สถานะเรดาร์ระบบล็อคเป้าหุ้นไทย

ณ สิ้นวันที่ 10 พ.ค. 2013
-------------------------------------------
SET 1621.12  >  SMA14D 1577.29
-------------------------------------------
FORTH 6.25  ประมาณเท่ากันกับ  SMA7D 6.37
SIM 4.20  >  SMA7D 4.07
VGI 144.00  >  SMA7D 136.14
-------------------------------------------
GLOBAL 23.20  >  SMA14D 22.35
JMART 29.25  >  SMA14D 25.92
JMT 21.30  >  SMA14D 18.96
SALEE 12.20  ประมาณเท่ากันกับ  SMA14D 11.97
-------------------------------------------
BGH 172.00  >  SMA21D 165.00
CK 26.50  >  SMA21D 25.29
SINGER 26.50  >  SMA21D 24.45
STPI 89.25  >  SMA21D 86.61
-------------------------------------------
IRCP 8.65  >  SMA28D 6.97 
-------------------------------------------
JUBILE 28.50  >  SMA35D 26.21
-------------------------------------------
HMPRO 14.80  >  SMA42D 14.52
-------------------------------------------
AEONTS 110.00  >  SMA49D 106.04
-------------------------------------------
ADVANC 287.00  >  SMA84D 225.25
-------------------------------------------
FB 26.68  >  SMA42D 26.63
-------------------------------------------

Short URL =  http://bit.ly/12apVVh

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"