Tuesday, May 21, 2013

ระบบล็อคเป้าหุ้น JAS ด้วยเส้นนำวิถี SMA98D หลังปล่อยออกจากฐานยิงวันที่ 470 ของภารกิจ JAS06022012


     หลังผ่านแนว supply line ได้และถูกปล่อยออกจากฐานยิงที่ราคา ATO 2.08 บาท ภายใต้รหัสภารกิจ JAS06022012 เพดานบิน ณ สิ้นวันของขีปนาวุธ JAS ยังคงอยู่สูงกว่าเส้นนำวิถี ภาพข้างล่างเป็นหน้าจอเรดาร์ที่ใช้ติดตามจรวดลูกนี้ ซึ่งจะวิ่งไปเรื่อย ๆ เหนือเส้นนำวิถี SMA98D ขีปนาวุธจะวิ่งชนเป้าต่อเมื่อเพดานบินสิ้นวันต่ำลงกว่าเส้นนำวิถีเท่านั้น หากยังบินเหนือเส้นนำวิถีได้ก็ปล่อยให้มันเก็บสะสมระดับความสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ ครับ ณ สิ้นวันที่ 21 พ.ค. 2013 ราคาปิดของ JAS อยู่ที่ 9.45 บาท ภารกิจดำเนินมาแล้ว 470 วัน ได้ผลตอบแทน 9.45/2.08 = 354.33% เทียบเท่าดอกเบี้ยทบต้น 223.97% ต่อปี  ขอเชิญชวนเพื่อนนักลงทุนมาติดตามจอเรดาร์ของขีปนาวุธ JAS กันครับ หากวันไหนปิดต่ำกว่า SMA98D อย่าลืมช่วยเตือนกันและกันด้วยครับ


Short URL =  http://bit.ly/10K9g8m

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"