Thursday, May 23, 2013

ระบบล็อคเป้าหุ้น SINGER ด้วยเส้นนำวิถี SMA84D หลังปล่อยออกจากฐานยิงวันที่ 561 ของภารกิจ SINGER08112011


     หลังผ่านแนว supply line ได้และถูกปล่อยออกจากฐานยิงที่ราคา ATO 5.90 บาท ภายใต้รหัสภารกิจ SINGER08112011 เพดานบิน ณ สิ้นวันของขีปนาวุธ SINGER ยังคงอยู่สูงกว่าเส้นนำวิถี ภาพข้างล่างเป็นหน้าจอเรดาร์ที่ใช้ติดตามจรวดลูกนี้ ซึ่งจะวิ่งไปเรื่อย ๆ เหนือเส้นนำวิถี SMA84D ขีปนาวุธจะวิ่งชนเป้าต่อเมื่อเพดานบินสิ้นวันต่ำลงกว่าเส้นนำวิถีเท่านั้น หากยังบินเหนือเส้นนำวิถีได้ก็ปล่อยให้มันเก็บสะสมระดับความสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ ครับ ณ สิ้นวันที่ 22 พ.ค. 2013 ราคาปิดของ SINGER อยู่ที่ 27.00 บาท ภารกิจดำเนินมาแล้ว 561 วัน ได้ผลตอบแทน 27.00/5.90 = 357.63% เทียบเท่าดอกเบี้ยทบต้น 169.00% ต่อปี  ขอเชิญชวนเพื่อนนักลงทุนมาติดตามจอเรดาร์ของขีปนาวุธ SINGER กันครับ หากวันไหนปิดต่ำกว่า SMA84D อย่าลืมช่วยเตือนกันและกันด้วยครับ


Short URL =  http://bit.ly/16PtohH

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"