Tuesday, May 21, 2013

ระบบล็อคเป้าหุ้น JMT ด้วยเส้นนำวิถี SMA28D หลังปล่อยออกจากฐานยิงวันที่ 14 ของภารกิจ JMT03052013

     หลังผ่านแนว supply line ได้และถูกปล่อยออกจากฐานยิงที่ราคา ATO 19.20 บาท ภายใต้รหัสภารกิจ JMT03052013 เพดานบิน ณ สิ้นวันของขีปนาวุธ JMT ยังคงอยู่สูงกว่าเส้นนำวิถี ภาพข้างล่างเป็นหน้าจอเรดาร์ที่ใช้ติดตามจรวดลูกนี้ ซึ่งจะวิ่งไปเรื่อย ๆ เหนือเส้นนำวิถี SMA28D ขีปนาวุธจะวิ่งชนเป้าต่อเมื่อเพดานบินสิ้นวันต่ำลงกว่าเส้นนำวิถีเท่านั้น หากยังบินเหนือเส้นนำวิถีได้ก็ปล่อยให้มันเก็บสะสมระดับความสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ ครับ ขอเชิญชวนเพื่อนนักลงทุนมาติดตามจอเรดาร์ของขีปนาวุธ JMT กันครับ หากวันไหนปิดต่ำกว่า SMA28D อย่าลืมช่วยเตือนกันและกันด้วยครับ


Short URL =  http://bit.ly/14MHI6D

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"