Monday, May 20, 2013

หน้าจอเรดาร์ของระบบล็อคเป้าหุ้น SAMTEL หลังออกจากฐานยิงวันที่ 244 ของภารกิจ SAMTEL18092012

     หลังผ่านแนว supply line ได้และถูกปล่อยออกจากฐานยิงที่ราคา ATO 15.10 บาท ภายใต้รหัสภารกิจ SAMTEL18092012 เพดานบิน ณ สิ้นวันของขีปนาวุธ SAMTEL ยังคงอยู่สูงกว่าเส้นนำวิถี ภาพข้างล่างเป็นหน้าจอเรดาร์ที่ใช้ติดตามจรวดลูกนี้ ซึ่งจะวิ่งไปเรื่อย ๆ เหนือเส้นนำวิถี SMA98D ขีปนาวุธจะวิ่งชนเป้าต่อเมื่อเพดานบินสิ้นวันต่ำลงกว่าเส้นนำวิถีเท่านั้น หากยังบินเหนือเส้นนำวิถีได้ก็ปล่อยให้มันเก็บสะสมระดับความสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ ครับ ขอเชิญชวนเพื่อนนักลงทุนมาติดตามจอเรดาร์ของขีปนาวุธ SAMTEL กันครับ หากวันไหนปิดต่ำกว่า SMA98D อย่าลืมช่วยเตือนกันและกันด้วยครับ ณ สิ้นวันที่ 20 พ.ค. 2013 จรวด SAMTEL อยู่ที่ระดับ 26.75 บาท ดำเนินภารกิจมาแล้ว 244 วัน ให้ผลตอบแทนแล้ว 26.75/15.10 = 77.15% เทียบเท่าดอกเบี้ยทบต้น 135.24% ครับShort URL =   http://bit.ly/10IZO9o

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"