Thursday, May 16, 2013

สถานะเรดาร์ระบบล็อคเป้าหุ้นไทย ณ สิ้นวันที่ 15 พ.ค. 2013

สถานะเรดาร์จรวดที่อยู่ระหว่างภารกิจ
-------------------------------------------
SET 1630.09  >  SMA14D 1599.44
-------------------------------------------
FORTH 7.90  >  SMA7D 6.84
SIM 4.24  >  SMA7D 4.15
VGI 148.50  >  SMA7D 141.36
-------------------------------------------
ECF 2.64  >  SMA14D 2.49 
GLOBAL 25.25  >  SMA14D 23.33
JAS 9.10  >  SMA14D 8.50
JMART 27.00  >  SMA14D 26.74
JMT 19.40  >  SMA14D 19.31 
SALEE 12.00  ประมาณเท่ากัน(-0.33%)กับ  SMA14D 12.04
-------------------------------------------
BGH 173.50  >  SMA21D 167.45
CK 26.75  >  SMA21D 26.03
SINGER 27.75  >  SMA21D 25.18
STPI 90.00  >  SMA21D 87.73
-------------------------------------------
IRCP 11.10  >  SMA28D 7.39 
-------------------------------------------
JUBILE 27.50  >  SMA35D 26.43
THRE 5.90  >  SMA35D 5.45
-------------------------------------------
HMPRO 15.20  >  SMA42D 14.59
SAMART 28.50  >  SMA42D 25.39
TASCO 76.25  >  SMA42D 67.82
THCOM 38.00  >  SMA42D 33.99
-------------------------------------------
AEONTS 111.00  >  SMA49D 106.59
-------------------------------------------
ADVANC 285.00  >  SMA84D 228.05
-------------------------------------------
FB 26.60  ประมาณเท่ากัน(-0.08%)กับ  SMA42D 26.62
-------------------------------------------

Short URL =  http://bit.ly/10rqTO3

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"