Thursday, May 9, 2013

ดูจอเรดาร์ของหุ้น CK เห็นรูปกราฟ "ถ้วยกาแฟมีหูจับ" สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว


     ไม่กี่วันก่อน ผมสังเกตเห็นในจอเรดาร์ว่า กราฟหุ้น CK กำลังสร้างรูปแบบถ้วยกาแฟมีหูจับโดยทำหูจับได้ครึ่งหนึ่งแล้ว มาวันนี้ก็ได้พบว่า รูปกราฟถ้วยกาแฟมีหูจับดังกล่าวได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว ดังเส้นร่างสีชมพูในภาพข้างล่าง โครงของตัวถ้วยแก้วคือ 29.50 => 20.40 => 28.00 ส่วนโครงของหูจับคือ 28.00 => 24.80 => 27.50 เมื่อเกิดรูปถ้วยกาแฟมีหูจับโดยสมบูรณ์แล้ว ก็ต้องคอยดูต่อไปว่า จะมีการ break out เหนือ 27.50 ได้หรือไม่ ถ้าขึ้นไปได้แล้ว ทฤษฎีรูปกราฟถ้วยกาแฟมีหูจับว่าไว้ยังไง ไปดูในโพสต์ก่อนได้ [ ที่นี่ ] ครับ


Short URL =  http://bit.ly/10cZY8w

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"