Tuesday, May 7, 2013

พบรูปแบบกราฟถ้วยกาแฟมีหูจับในจอเรดาร์ของระบบล็อคเป้าหุ้น CK หลังปล่อยออกจากฐานยิงวันที่สิบหกของภารกิจ CK22042013

     หลังผ่านแนว supply line1 ได้และถูกปล่อยออกจากฐานยิงที่ราคา ATO 25.75 บาท ภายใต้รหัสภารกิจ CK22042013 เพดานบิน ณ สิ้นวันของขีปนาวุธ CK ยังคงอยู่สูงกว่าเส้นนำวิถี ภาพข้างล่างเป็นหน้าจอเรดาร์ที่ใช้ติดตามจรวดลูกนี้ ซึ่งจะวิ่งไปเรื่อย ๆ เหนือเส้นนำวิถี SMA21D ขีปนาวุธจะวิ่งชนเป้าต่อเมื่อเพดานบินสิ้นวันต่ำลงกว่าเส้นนำวิถีเท่านั้น หากยังบินเหนือเส้นนำวิถีได้ก็ปล่อยให้มันเก็บสะสมระดับความสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ ครับ ขอเชิญชวนเพื่อนนักลงทุนมาติดตามจอเรดาร์ของขีปนาวุธ CK กันครับ หากวันไหนปิดต่ำกว่า SMA21D อย่าลืมช่วยเตือนกันและกันด้วยครับ ในจอเรดาร์จะสังเกตเส้นร่างสีชมพูเป็นรูปถ้วยกาแฟมีหูจับ หูจับน่าจะสมบูรณ์แถว ๆ ประมาณ 27.50 บาท ตามทฤษฎีชี้เป้าไปที่ 27.50 + (29.50-20.40) = 36.60 บาท ทฤษฎีจะใช้ได้ดีแค่ไหนตามดูกันต่อไปครับShort URL =  http://bit.ly/ZDvREe

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"