Thursday, May 16, 2013

สถานะเรดาร์ระบบล็อคเป้าหุ้นไทย ณ สิ้นวันที่ 16 พ.ค. 2013


สถานะเรดาร์จรวดที่อยู่ระหว่างภารกิจ
-------------------------------------------
SALEE 11.40  ปิดต่ำกว่า(-5.32%)  SMA14D 12.04 ถูกล็อคให้ชนเป้า ATO 17 พ.ค. 2013

FB 26.13  ปิดต่ำกว่า(-1.84%)  SMA42D 26.62 ถูกล็อคให้ชนเป้า ATO 17 พ.ค. 2013 ภารกิจหน้าใช้ SMA14D
-------------------------------------------
SET 1617.89  >  SMA14D 1604.01
-------------------------------------------
FORTH 8.45  >  SMA7D 7.15
SIM 4.28  >  SMA7D 4.19
VGI 142.00  ประมาณเท่ากัน(-0.30%)กับ  SMA7D 142.43
-------------------------------------------
ECF 2.64  >  SMA14D 2.53 
GLOBAL 24.70  >  SMA14D 23.59
JAS 9.20  >  SMA14D 8.56
JMART 27.25  >  SMA14D 27.00
JMT 19.50  >  SMA14D 19.49 
-------------------------------------------
BGH 172.50  >  SMA21D 168.02
CK 26.75  >  SMA21D 26.15
SINGER 27.75  >  SMA21D 25.41
STPI 90.25  >  SMA21D 88.10
-------------------------------------------
IRCP 11.50  >  SMA28D 7.56 
-------------------------------------------
JUBILE 27.00  >  SMA35D 26.50
THRE 5.85  >  SMA35D 5.48
-------------------------------------------
HMPRO 15.80  >  SMA42D 14.63
SAMART 28.75  >  SMA42D 25.51
TASCO 77.75  >  SMA42D 68.17
THCOM 40.00  >  SMA42D 34.23
-------------------------------------------
AEONTS 112.00  >  SMA49D 106.82
-------------------------------------------
ADVANC 285.00  >  SMA84D 229.10
-------------------------------------------
JUBILE 27.00  >  SMA98D 25.88
-------------------------------------------

Short URL =  http://bit.ly/10AKJSZ

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"