Monday, May 20, 2013

หน้าจอเรดาร์ของระบบล็อคเป้าหุ้น MLINK หลังออกจากฐานยิงระหว่างวันแรกของภารกิจ MLINK20052013


     หลังผ่านแนว supply line แนวนอนได้ และถูกปล่อยออกจากฐานยิงที่ราคา ATO 5.70 บาท ภายใต้รหัสภารกิจ MLINK20052013 ละทิ้งภารกิจถ้าปิดต่ำกว่า 5.70*0.9 = 5.13 บาท เพดานบิน ราคาปิดของขีปนาวุธ MLINK ยังคงอยู่สูงกว่าเส้นนำวิถี ภาพข้างล่างเป็นหน้าจอเรดาร์ที่ใช้ติดตามจรวดลูกนี้ ซึ่งจะวิ่งไปเรื่อย ๆ เหนือเส้นนำวิถี SMA21D ขีปนาวุธจะวิ่งชนเป้าต่อเมื่อเพดานบินสิ้นวันต่ำลงกว่าเส้นนำวิถีเท่านั้น หากยังบินเหนือเส้นนำวิถีได้ก็ปล่อยให้มันเก็บสะสมระดับความสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ ครับ ขอเชิญชวนเพื่อนนักลงทุนมาติดตามจอเรดาร์ของขีปนาวุธ MLINK กันครับ หากวันไหนปิดต่ำกว่า SMA21D อย่าลืมช่วยเตือนกันและกันด้วยครับ


Short URL =  http://bit.ly/13FaOFN

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"