Wednesday, May 29, 2013

เปรียบเทียบสัมฤทธิผลในการดำเนินภารกิจของเครื่องบินขับไล่ระบบล็อคเป้า กรณีศึกษาหุ้น CK ครั้งที่ 1

     ในโพสต์นี้ ผมทำการศึกษาประสิทธิภาพของระบบล็อคเป้าหุ้น CK รอบที่ 1 ในช่วงระหว่างวันที่ 10 พ.ย. 2011 ถึง 11 พ.ค. 2012 โดยมีแผนปฏิบัติการดังนี้
 • เครื่องบินขับไล่ CK มีการนำร่องด้วย เส้นเฝ้าระวัง SMA14D สีฟ้า และเส้นล็อคเป้า SMA84D สีเหลือง ก่อนเริ่มภารกิจ เครื่องบินขับไล่อยู่ในสถานะพักรบ บินลาดตระเวนต่ำกว่าเส้น SMA84D สีเหลือง และต่ำกว่าเส้น supply line สีขาว
 • เมื่อใดเครื่องบินสามารถขึ้นไปบินเหนือทั้งสองเส้นดังกล่าวได้จะได้รับคำสั่งให้เริ่มภารกิจติดตามเครื่องบินศัตรูพร้อมแต้มตั้งต้นเพื่อใช้ประเมินประสิทธิผลของภารกิจจำนวนหนึ่ง แต้มที่มีอยู่สามารถแลกเป็นขีปนาวุธ (หุ้น CK) เพื่อบรรจุไว้ในรังเพลิง พร้อมโจมตีข้าศึกได้ จำนวนขีปนาวุธที่โหลดได้ ขึ้นอยู่กับระดับเพดานบินในขณะนั้น คำนวณโดยหารแต้มที่มีอยู่ด้วยระดับเพดานบิน แลกขีปนาวุธได้ล็อตละ 100 ลูก (ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการโหลดหรือปลดขีปนาวุธออกจากรังเพลิง)
 • ระหว่างการไล่ติดตามศัตรูหากเพดานบินลดต่ำกว่าเส้น SMA14D สีฟ้าอย่างชัดเจน เครื่องบินจะเข้าสู่โหมดเฝ้าระวัง
 • หากเพดานบินลดต่ำกว่าเส้น SMA84D สีเหลือง อย่างชัดเจน เครื่องบินจะเข้าสู่โหมดจู่โจม โดยทำการล็อคเป้าเครื่องบินข้าศึกแล้วยิงขีปนาวุธทั้งหมดออกไปทำลายเป้าหมาย เป็นอันสิ้นสุดภารกิจ 
 • สัมฤทธิผลของภารกิจ วัดเป็นแต้มที่คำนวณจากจำนวนขีปนาวุธคูณด้วยระดับเพดานบิน (จำนวนหุ้นคูณราคาหุ้น)


คำถามมีอยู่ว่า ระหว่างที่เครื่องบินขับไล่อยู่ในสถานะเฝ้าระวัง (หลุดเส้น SMA14D สีฟ้า) ลงมานั้น นักบินควรทำอะไรเกี่ยวกับจำนวนขีปนาวุธที่โหลดเข้ารังเพลิงเพื่อเตรียมยิงจู่โจมข้าศึกหรือไม่ ทำอย่างไรจึงจะได้แต้มสูงสุดเมื่อภารกิจจบลง ผมแบ่งการดำเนินการของนักบินออกเป็นสองแนวทางคือ
 1. ไม่ต้องทำอะไร
 2. ปรับเปลี่ยนจำนวนขีปนาวุธตามสถานการณ์ ด้วยการลดจำนวนขีปนาวุธล็อตล่าสุดที่บรรจุเข้ารังเพลิงลงครึ่งหนึ่งเพื่อแลกเป็นแต้มเก็บไว้ก่อน จากนั้นจึงเอาแต้มที่มีอยู่ไปแลกเป็นขีปนาวุธใหม่อีกครั้งเมื่อเครื่องบินสามารถผ่าน supply line ใหม่ขึ้นไปได้ หรือเมื่อระดับเพดานบินลดต่ำลงจนแตะเส้นล็อคเป้าแต่ไม่หลุดลงไปจนต้องจบภารกิจ
เริ่มศึกษาเปรียบเทียบสัมฤทธิผลของทั้งสองแนวทางโดยเริ่มจากแต้มที่ได้รับมาพร้อมคำสั่งเริ่มภารกิจเท่ากับ 1 ล้านแต้ม (1 ล้านบาท)

แนวทางที่ 1 

 • 10 พ.ย. 2011 เพดานบินขึ้นไปอยู่เหนือ SMA14D , SMA84D และ supply line ได้อย่างชัดเจน
 • 11 พ.ย. 2011 ได้รับคำสั่งเริ่มภารกิจพร้อมแต้ม 1 ล้านแต้ม แลกเป็นขีปนาวุธที่ระดับเพดานบิน ATO 7.20 ได้ 138,800 ลูก มีแต้มเหลือเก็บ 640 แต้ม
 • 10 พ.ค. 2012 หลังจากติดตามเครื่องบินข้าศึกมาได้ระยะหนึ่ง ระหว่างนั้นเครื่องบินได้เข้าสู่สถานะเฝ้าระวังบ้างเป็นบางครั้ง และมีการลดเพดานบินจนลงมาแตะเส้นล็อกเป้าบ้างก็ไม่ถึงกับไม่หลุดเส้นล็อคเป้าอย่างชัดเจน แต่ในวันนี้ เพดานบิน ณ สิ้นวันได้หลุดมาอยู่ที่ 7.50 ในขณะที่เส้น SMA14D และ SMA84D อยู่ที่ 7.91 และ 7.78 ตามลำดับ ระบบจึงได้ทำการล็อคเป้าเข้าสู่โหมดจู่โจมข้าศึก
 • 11 พ.ค. 2012 ขีปนาวุธทั้งหมด 138,800 ลูกถูกยิงออกจากรังเพลิงที่เพดานบิน ATO 7.45 ทำลายเป้าหมาย เสร็จสิ้นภารกิจได้แต้มเพิ่มมา 1,034,060 แต้ม มีแต้มเดิม 640 แต้ม รวมเป็น 1,034,700 แต้ม มีแต้มเพิ่มขึ้นจากที่ได้รับมาตอนเริ่มภารกิจ 3.47% ในระยะเวลา 183 วัน เทียบเท่าดอกเบี้ยทบต้น 7.04% ต่อปี

แนวทางที่ 2 
 • 10 พ.ย. 2011 เพดานบินขึ้นไปอยู่เหนือ SMA14D , SMA84D และ supply line ได้อย่างชัดเจน
 • 11 พ.ย. 2011 ได้รับคำสั่งเริ่มภารกิจพร้อมแต้ม 1 ล้านแต้ม แลกเป็นขีปนาวุธที่ระดับเพดานบิน ATO 7.20 ได้ 138,800 ลูก มีแต้มเหลือเก็บ 640 แต้ม
 • 9 ธ.ค. 2011 เพดานบิน ณ สิ้นวันได้หลุดมาอยู่ที่ 7.65 ในขณะที่เส้น SMA14D และ SMA84D อยู่ที่ 7.80 และ 6.94 ตามลำดับ ทำให้ระบบเข้าสู่โหมดเฝ้าระวัง
 • 10 ธ.ค. 2011 ครึ่งหนึ่งของจำนวนขีปนาวุธที่ถูกบรรจุเข้ารังเพลิงครั้งล่าสุด หรือ 69,400 ลูก ถูกปลดออกเพื่อนำไปแลกเป็นแต้ม ที่ความสูง ATO 7.65 ได้แต้มมา 530,910 แต้ม รวมแต้มเดิม 640 แต้ม เป็นแต้มสุทธิ 531,550 แต้ม และเหลือขีปนาวุธในรังเพลิง 69,400 ลูก
 • 14 ก.พ. 2012 เพดานบิน ณ สิ้นวันได้หลุดมาอยู่ที่ 7.40 ในขณะที่เส้น SMA14D และ SMA84D อยู่ที่ 7.57 และ 7.39 ตามลำดับ ทำให้นักบินตัดสินใจโหลดขีปนาวุธเข้ารังเพลิงเพิ่มขึ้น
 • 15 ก.พ. 2012 นักบินแลกแต้มที่มีอยู่เป็นขีปนาวุธได้มากที่สุด 71,800 ลูก ที่ความสูง ATO 7.40 เหลือแต้มอยู่ 230 แต้ม และมียอดขีปนาวุธในรังเพลิง 141,200 ลูก
 • 10 พ.ค. 2012 เพดานบิน ณ สิ้นวันได้หลุดมาอยู่ที่ 7.50 ในขณะที่เส้น SMA14D และ SMA84D อยู่ที่ 7.91 และ 7.78 ตามลำดับ ระบบจึงได้ทำการล็อคเป้าเข้าสู่โหมดจู่โจมข้าศึก
 • 11 พ.ค. 2012 ขีปนาวุธทั้งหมด 141,200 ลูกถูกยิงออกจากรังเพลิงที่เพดานบิน ATO 7.45 ทำลายเป้าหมาย เสร็จสิ้นภารกิจได้แต้มเพิ่มมา 1,051,940 แต้ม มีแต้มเดิม 230 แต้ม รวมเป็น 1,052,170 แต้ม มีแต้มเพิ่มขึ้นจากที่ได้รับมาตอนเริ่มภารกิจ 5.22% ในระยะเวลา 183 วัน เทียบเท่าดอกเบี้ยทบต้น 10.68% ต่อปี
ผลการศึกษาพบว่าแนวทางที่ 2 มีสัมฤทธิผลมากกว่าแนวทางที่ 1 ในขั้นนี้ ยังสรุปอะไรมากไม่ได้ จะต้องลองศึกษาเพิ่มเติมอีกหลายกรณีครับ

Short URL =  http://bit.ly/112JU5V

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"