Tuesday, May 7, 2013

หน้าจอเรดาร์ของระบบล็อคเป้าหุ้น AEONTS หลังออกจากฐานยิงวันที่ 252 ของภารกิจ AEONTS28082012

     หลังผ่านแนว supply line ได้และถูกปล่อยออกจากฐานยิงที่ราคา ATO 43.75 บาท ภายใต้รหัสภารกิจ AEONTS28082012 เพดานบิน ณ สิ้นวันของขีปนาวุธ AEONTS ยังคงอยู่สูงกว่าเส้นนำวิถี ภาพข้างล่างเป็นหน้าจอเรดาร์ที่ใช้ติดตามจรวดลูกนี้ ซึ่งจะวิ่งไปเรื่อย ๆ เหนือเส้นนำวิถี SMA49D ขีปนาวุธจะวิ่งชนเป้าต่อเมื่อเพดานบินสิ้นวันต่ำลงกว่าเส้นนำวิถีเท่านั้น หากยังบินเหนือเส้นนำวิถีได้ก็ปล่อยให้มันเก็บสะสมระดับความสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ ครับ ขอเชิญชวนเพื่อนนักลงทุนมาติดตามจอเรดาร์ของขีปนาวุธ AEONTS กันครับ หากวันไหนปิดต่ำกว่า SMA49D อย่าลืมช่วยเตือนกันและกันด้วยครับ ณ สิ้นวันที่ 7 พ.ค. 2013 จรวด AEONTS อยู่ที่ระดับ 112.00 บาท ดำเนินภารกิจมาแล้ว 252 วัน ให้ผลตอบแทนแล้ว 112.00/43.75 = 156.00% เทียบเท่าดอกเบี้ยทบต้น 290.21% ครับ


Short URL =  http://bit.ly/YD2kze

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"