Wednesday, May 15, 2013

หน้าจอเรดาร์ของระบบล็อคเป้าหุ้น THRE หลังออกจากฐานยิงวันแรกของภารกิจ THRE14052013

     หลังผ่านแนว supply line แนวนอนได้ (มองเห็นกราฟรูปถ้วยกาแฟมีหูจับใต้เส้นแนวนอนสีขาวมั๊ยครับ) และถูกปล่อยออกจากฐานยิงที่ราคา ATO 6.10 บาท ภายใต้รหัสภารกิจ THRE14052013 ละทิ้งภารกิจถ้าปิดต่ำกว่า 6.10*0.9 = 5.49 บาท เพดานบิน ณ สิ้นวันของขีปนาวุธ THRE ยังคงอยู่สูงกว่าเส้นนำวิถี ภาพข้างล่างเป็นหน้าจอเรดาร์ที่ใช้ติดตามจรวดลูกนี้ ซึ่งจะวิ่งไปเรื่อย ๆ เหนือเส้นนำวิถี SMA35D ขีปนาวุธจะวิ่งชนเป้าต่อเมื่อเพดานบินสิ้นวันต่ำลงกว่าเส้นนำวิถีเท่านั้น หากยังบินเหนือเส้นนำวิถีได้ก็ปล่อยให้มันเก็บสะสมระดับความสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ ครับ ขอเชิญชวนเพื่อนนักลงทุนมาติดตามจอเรดาร์ของขีปนาวุธ THRE กันครับ หากวันไหนปิดต่ำกว่า SMA35D อย่าลืมช่วยเตือนกันและกันด้วยครับShort URL =  http://bit.ly/10X08gj

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"