Thursday, May 9, 2013

หน้าจอเรดาร์ของระบบล็อคเป้าหุ้น ADVANC หลังออกจากฐานยิงวันที่ 57 ของภารกิจ ADVANC12032013


     หลังผ่านแนว supply line ได้และถูกปล่อยออกจากฐานยิงที่ราคา ATO 226 บาท ภายใต้รหัสภารกิจ ADVANC12032013 เพดานบิน ณ สิ้นวันของขีปนาวุธ ADVANC ยังคงอยู่สูงกว่าเส้นนำวิถี ภาพข้างล่างเป็นหน้าจอเรดาร์ที่ใช้ติดตามจรวดลูกนี้ ซึ่งจะวิ่งไปเรื่อย ๆ เหนือเส้นนำวิถี SMA84D ขีปนาวุธจะวิ่งชนเป้าต่อเมื่อเพดานบินสิ้นวันต่ำลงกว่าเส้นนำวิถีเท่านั้น หากยังบินเหนือเส้นนำวิถีได้ก็ปล่อยให้มันเก็บสะสมระดับความสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ ครับ ขอเชิญชวนเพื่อนนักลงทุนมาติดตามจอเรดาร์ของขีปนาวุธ ADVANC กันครับ หากวันไหนปิดต่ำกว่า SMA84D อย่าลืมช่วยเตือนกันและกันด้วยครับ ณ สิ้นวันที่ 9 พ.ค. 2013 จรวด ADVANC อยู่ที่ระดับ 289 บาท ดำเนินภารกิจมาแล้ว 57 วัน ให้ผลตอบแทนแล้ว 289/226 = 27.88% เทียบเท่าดอกเบี้ยทบต้น 382.87% ครับ


Short URL =  http://bit.ly/15t068P

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"