Friday, May 3, 2013

วันที่ 1 พ.ค. 2013 ระบบล็อคเป้าด้วย SMA42D ของหุ้น Facebook เริ่มเดินเครื่อง รอปล่อยจากฐานยิงแบบ ATO

     หลังจากขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ราคา 32.50 USD ราคาหุ้น Facebook (FB) ได้พักปรับฐานโดยทิ้งแนวเส้น supply line สีชมพู ไว้ดังในภาพข้างล่าง ล่าสุด ราคาหุ้น FB สามารถฝ่าพ้นแนวเส้น supply line ขึ้นไปได้ ดังนั้นระบบล็อคเป้าของหุ้น FB จึงได้เริ่มเดินเครื่อง กำหนดปล่อยออกจากฐานยิงภายใต้รหัสภารกิจ FB01052013 ที่ระดับ ATO เช้าวันที่ 1 พ.ค. 2013 โดยใช้ SMA42D เป็นเส้นนำวิถี พร้อมกำหนดการยุติภารกิจของระบบหากเกิดความผิดพลาดจากปัจจัยที่มองไม่เห็นไว้ที่ -10% หลังจากนี้ก็ต้องคอยติดตามความเป็นไปของระบบผ่านจอเรดาร์จนกว่าขีปนาวุธจะชนเป้าเมื่อราคาหุ้นปิดต่ำกว่าเส้น SMA42D ครับ


สรุปหลังเปิดตลาด  

ภารกิจ FB01052013 
เริ่มต้นในวันที่ 1 พ.ค. 2013 ที่ราคา ATO 27.85 บาท ล็อคเป้าด้วยเส้น SMA42D

Short URL =  http://bit.ly/15cDtVX

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"