Thursday, May 23, 2013

ระบบล็อคเป้าหุ้น GLOBAL ด้วยเส้นนำวิถี SMA112D หลังปล่อยออกจากฐานยิงวันที่ 568 ของภารกิจ GLOBAL01112011

     หลังผ่านแนว supply line ได้และถูกปล่อยออกจากฐานยิงที่ราคา ATO 6.43 บาท ภายใต้รหัสภารกิจ GLOBAL01112011 เพดานบิน ณ สิ้นวันของขีปนาวุธ GLOBAL ยังคงอยู่สูงกว่าเส้นนำวิถี ภาพข้างล่างเป็นหน้าจอเรดาร์ที่ใช้ติดตามจรวดลูกนี้ ซึ่งจะวิ่งไปเรื่อย ๆ เหนือเส้นนำวิถี SMA112D ขีปนาวุธจะวิ่งชนเป้าต่อเมื่อเพดานบินสิ้นวันต่ำลงกว่าเส้นนำวิถีเท่านั้น หากยังบินเหนือเส้นนำวิถีได้ก็ปล่อยให้มันเก็บสะสมระดับความสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ ครับ ณ สิ้นวันที่ 22 พ.ค. 2013 ราคาปิดของ GLOBAL อยู่ที่ 25.50 บาท ภารกิจดำเนินมาแล้ว 568 วัน ได้ผลตอบแทน 25.50/6.43 = 296.58% เทียบเท่าดอกเบี้ยทบต้น 142.38% ต่อปี  ขอเชิญชวนเพื่อนนักลงทุนมาติดตามจอเรดาร์ของขีปนาวุธ GLOBAL กันครับ หากวันไหนปิดต่ำกว่า SMA112D อย่าลืมช่วยเตือนกันและกันด้วยครับ


Short URL =  http://bit.ly/13LLON8

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"