Wednesday, May 8, 2013

เปรียบเทียบเส้นนำวิถี SMA7D และ SMA14D สำหรับภารกิจ JMART02052013


     ผมเคยนำเสนอการใช้ SMA7D เป็นเส้นนำวิถีในการล็อคเป้าหุ้น JMART วันนี้ได้มีโอกาสเปรียบเทียบระหว่าง SMA7D และ SMA14D อีกครั้งโดยละเอียด ในภาพข้างล่าง จะเห็นว่า เส้น SMA14D สีเหลือง เคลื่อนผ่านปลายต่ำสุดของแท่งกราฟบริเวณที่ผมชี้ด้วยลูกศรเหลือง ส่วนเส้น SMA7D สีฟ้านั้น ในบางบริเวณเส้นจะผ่าแท่งกราฟสีแดง เมื่อพิจารณาการใช้ SMA14D แทน SMA7D พบว่า ไม่มีผลทำให้จุดล็อคเป้า (ดาวชมพู กลางภาพ) และจุดปล่อยจรวดออกจากฐานยิง (ATO 26.50) เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด แต่ทำให้เส้นนำวิถีรองรับการบินของจรวดได้ดีขึ้น ดังนั้นจึงเปลี่ยนค่าเส้นนำวิถีเป็น SMA14D สำหรับภารกิจ JMART02052013 แทนค่าเดิมครับ


สรุปหลังเปิดตลาด  

ภารกิจ JMART02052013 
เริ่มต้นในวันที่ 2 พ.ค. 2013 ที่ราคา ATO 26.50 บาท ล็อคเป้าด้วยเส้น SMA14D

Short URL =  http://bit.ly/142JoZa

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"