Tuesday, May 21, 2013

สรุปผลการปฏิบัติภารกิจ JMART12042013 นำวิถีด้วย SMA14D

     หลังจากที่สามารถผ่าน supply line สีขาว ได้สำเร็จ จรวด JMART12042013 ถูกปล่อยออกจากฐานยิง ในวันที่ 12 เม.ย. 2013 ราคา ATO 23.20 บาท นำวิถีด้วยเส้น SMA14D ขีปนาวุธบินเหนือเส้นนำวิถีไปเรื่อย ๆ จนปิดหลุดจากเส้นนำวิถีอย่างชัดเจนจึงถูกล็อคให้ชนเป้าในวันที่ 21 พ.ค. 2013 ราคา ATO 26.50 บาท  ภารกิจประสบความสำเร็จ กำไร 26.50/23.20 = 14.22% ใน 39 วัน เทียบเท่าดอกเบี้ยทบต้น 247.18% ต่อปี ภารกิจรอบใหม่ควรปรับใช้เส้นนำวิถี SMA35D แทน SMA14D ดังในรูปครับ


Short URL =  http://bit.ly/10RMdcS

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"