Tuesday, May 7, 2013

วันที่ 8 พ.ค. 2013 ระบบล็อคเป้าด้วย SMA35D ของหุ้น JUBILE เริ่มเดินเครื่อง ตั้งออกจากฐานยิงแบบ ATO


     หลังจากขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ราคา 29.50 บาท ราคาหุ้น JUBILE ได้พักปรับฐานเป็นรูปถ้วยแก้วดังเส้นร่างสีชมพูในภาพข้างล่าง และได้ฟื้นตัวผ่านเส้น supply line ขึ้นไปทำนิวไฮในวันที่ 7 พ.ค. 2013 โดยปิดที่ 30.75 บาท ทำให้จรวด JUBILE08052013 เริ่มเดินเครื่องอีกครั้ง และถูกตั้งให้ปล่อยออกจากฐานยิงที่ระดับ ATO วันที่ 8 พ.ค. 2013 โดยมีเส้น SMA35D เป็นเส้นนำวิถี พร้อมกำหนดการยุติภารกิจของระบบหากเกิดความผิดพลาดจากปัจจัยที่มองไม่เห็นไว้ที่ -10% หลังจากนี้ก็ต้องคอยติดตามความเป็นไปของระบบผ่านจอเรดาร์จนกว่าขีปนาวุธจะชนเป้าเมื่อราคาหุ้นปิดต่ำกว่าเส้น SMA35D ครับ ตามทฤษฎีกราฟรูปถ้วยแก้ว เป้าหมายการพักปรับฐานจะชี้เป้าการฟื้นตัวไปที่ 29.50 + (29.50-18.50) = 40.50 บาท จะเป็นไปได้แค่ไหน โปรดติดตามโดยพลัน


สรุปหลังเปิดตลาด  

ภารกิจ JUBILE08052013 
เริ่มต้นในวันที่ 8 พ.ค. 2013 ที่ราคา ATO 30.00 บาท ล็อคเป้าด้วยเส้น SMA35D ละทิ้งภารกิจถ้าบินต่ำกว่า 30.00*0.9 = 27.00 บาท

Short URL =  http://bit.ly/12PSRR3

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"