Monday, May 20, 2013

ฝรั่งกลับลำมาซื้อหุ้นไทยแล้ว ชัวร์ หรือ มั่วนิ่ม?


     ผมไม่เชื่อคำพูดหรือความเห็นของใครแบบไม่มีหลักฐานสนับสนุน แต่ผมเชื่อข้อมูลมือแรกอย่างในกราฟข้างล่างครับ ดูวงกลมสีชมพูแล้วบอกได้ว่ายังไม่ชัวร์ รอให้ผ่านเส้นแดงขึ้นไปได้ค่อยฟันธงก็แล้วกันนะครับShort URL = http://bit.ly/18Yau7m

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"